Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 04. 01., sze – 10:04

<< Visszatérés az összes ügyhöz

2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. Amennyiben a helyi értéktár kialakítása mellett dönt a testület, Települési Értéktár Bizottságot kell alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 2015. március 23-i képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot és az értéktár kialakítását határozta el. A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem hozott létre, a bizottsági teendők ellátásával a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságot bízta meg. A Települési Értéktár célja a település helyi értékeinek meghatározása, védelme és ezek megőrzésének biztosítása. Ilyen értéknek minősülnek Zalakomár nagyközség szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termékek, tárgyak, kulturális alkotások, hagyományok, jelképek, természeti értékek, stb. A bizottság feladata a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg és bírálja el. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait az önkormányzat a honlapján közzéteszi.

Letölthető dokumentumok

Helyi értéktár bizottság

Javaslattétel az értéktárba való felvételhez

Támogatói nyilatkozat

Nyilatkozat hozzájáruláshoz

Helyi értékek

Részletes leírások