Főiskolai ösztöndíj 2021

Felhívás főiskolai és egyetemi hallgatók részére pályázat útján elnyerhető ösztöndíj iránt:

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 17. § (6) bekezdésének megfelelően ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj pályázatát.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpontig, de legkésőbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset, stb.) miatti halasztás időszakai.

A pályázók köre:

Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk és családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

Az ösztöndíj mértéke és folyósítása:

A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft. Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege. A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylésének menete:

A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően minden év október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket. A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást. Az aktív félévet minden esetben a félévente csatolandó hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben a felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogviszony létrejöttével már igényelhető.

A beérkezett kérelmeket I. félév vonatkozásában minden év november 15. napjáig, a II. félév vonatkozásában minden év április 15. napjáig bírálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők az alábbi helyről.

További információ:
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu

2020 köszöntő

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok Önöknek Boldog, békés ünnepeket!

Ez az év nagy kihívás elé állította, mind önkormányzatunkat, mind a lakosságot. A vírushelyzet felülírta eddig megszokott életünket, az önkormányzatban végzett munkánkat, teljesen új helyzeteket, új feladatokat teremtve. Bízom benne, hogy a 2021-es év változást fog hozni és az élet visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Ebben a nehéz évben önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy enyhítse a családosok és idősek terheit. 2020 évben számtalan különböző jogcímen, több, mint 45 millió forinttal segítette Zalakomár lakóit. Ebbe tartozik bele az a közel 15 millió forint is, melyet a hetekben az ünnepekre készülődve juttattunk időseknek és családosoknak. Kívánok Önöknek még egyszer kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Csárdi Tamás polgármester

Tájékoztató - 2020. november 9.

Tisztelt Lakosság!
Magyarország kormánya veszélyhelyzetet és rendkívüli jogrendet hirdetett a koronavírus terjedése miatt. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke mai napon az alábbi intézkedéseket jelentette be, melyek szerdától lépnek életbe:
• este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lesz, felmentést csak a munkába menők, a munkából jövők kapnak, illetve rendkívüli esetekben adható ilyen igazolás
• minden gyülekezés tilos
• az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges
• általános rendezvénytilalom lép életbe
• családi összejöveteleken, magánrenhdezvényeken legfeljebb 10-en vehetnek részt
• a felsőoktatás csak online formában működhet, az egyetemi kollégiumokat bezárják
• a középiskolák 8 évfolyamai felett online oktatás lép életbe
• a bölcsődék, óvodák és általános iskolák 14 év alattiak számára nyitva maradnak
• a kórházi dolgozókat, a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozókat hetente tesztelik
• esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi és a polgári szertartásokon a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt
• a temetéseken legfeljebb csak 50 ember vehet részt
• a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni
• az amatőr csapatsport tilos
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos
• a szabadidős létesítményeket, színházakat, múzeumokat, állatkerteket zárva kell tartani
• a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.
Településünket érintő intézkedések:
Önkormányzatunk a műfüves focipályát bezárja, azt bizonytalan ideig használni TILOS.
Tomai Helga védőnő a héten szabadságon van, Csepella Judit védőnő helyettesíti, Zalakomár Petőfi u. 6. szám alatti tanácsadóban szerdán, csütörtökön és pénteken 12 és 15 óra között. A 2020. 11.10-én kedden tervezett tanácsadás meg lesz tartva a Zalakomár, Ady utcai tanácsadóban.
Önkormányzatunk idei évben nem tartja meg az idősek napját, mely helyett 2020. december 19-én, szombaton minden 65 év feletti számára házhoz szállít egy meleg ebédet településünkön. Erről részletes tájékoztatást későbbiekben adunk.
Dr. Hajdu Gábor háziorvos értesíti a betegeit, hogy rendelése COVID fertőzés miatt a héten elmarad. Helyettesíti Dr. Mihalics Tibor, aki helyben rendel hétfői napon, 13 órától, egyéb időben a Galamboki orvosi rendelőben. A Doktor Úr kérése, hogy csak rendkívül indokolt esetben keressék fel a rendelőt személyesen.
Zalakomárban a mai napon jelenleg nincs karanténban lévő lakos és nincs igazolt beteg sem.
Kérjük településünk lakosságát, hogy minden esetben szíveskedjenek betartani a kormány által hozott szabályokat. Ez mindannyiunk érdeke.
Csárdi Tamás polgármester

Nincs kimutatható COVID-19 a Zalakomári szennyvízben!

A szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus terjedésének nyomon követése nagyobb közösségekben, akár teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat segítségével a járványhullám megugrása akár a nagyszámú klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt előre jelezhető. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az elmúlt héten mintát vetetett és megvizsgáltatta a Zalakomári Szennyvíztisztitó telepén lévő szennyvizet és a laboratóriumban elvégzett mérések alapján a Covid-19 vírus nem mutatható ki. Ez mindenképpen jó hír, azonban továbbra is nagyon fontos a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása.

Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!
Kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak!
Lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, ahol nem lehet ott viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot!
Viseljük maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.
Gyakran és alaposan mossunk kezet!
Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.
Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

Képviselő-testületi ülés - 2020. szeptember 28. - 17:30 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2020. szeptember 28-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

A koronavírus további terjedésével, valamint a megelőzéssel kapcsolatban a következő intézkedést hozta a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal:
2020. szeptember 16-tól a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban csak sürgős, halaszthatatlan ügyben van ügyfélfogadás, illetve azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét.

Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton vagy telefonon intézzék az ügyeiket. Levelek a Hivatal előterében található ládában is elhelyezhetőek.
Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen.

A hivatalba belépni kizárólag szájmaszkban történhet, és belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.

Kérjük a fentiek betartását, köszönjük!

Zalakomár, 2020. szeptember 15.

Papné Szabó Mónika sk.
jegyző

Tájékoztató vírushelyzetről - szept. 9.

Tisztelt Lakosság!

411 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 9715 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség és az általános higiénés szabályok betartása.
A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.
Sajnálatos esemény környékünkön, hogy a Nagyrécsei Általános Iskola Covid vírus általi megbetegedések miatt mai napon határozatlan időre bezárt.
Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Dr. Kremzner István háziorvos Telefon: 30/ 532-7874
Dr. Hajdu Gábor háziorvos Telefon: 93/386-205 vagy 20/238-9196

Lakossági tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan

Ahogy azt a különböző médiaforrásokból tudni lehet már, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.

Fontos, továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat, ajánlásokat: a távolságtartást, a maszk viselését tömegközlekedési eszközökön és zárt helyeken, valamint a rendszeres kézmosást, kézfertőtlenítést, a közösen, gyakran használt felületek fertőtlenítését.

Az emberek felelősségteljes magatartásával megakadályozható, hogy azokat az országos intézkedéseket, amelyek "tavasszal nagyban gátolták az életünket", ne kelljen újra bevezetni.

Fontos kiemelni, hogy a koronavírust érintő hírekkel kapcsolatban mindig valós információkat szerezzenek Weboldal: https://koronavirus.gov.hu/ érhetőségeken:
Telefon:0680/277-455,0680/277-456 E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

Nyári diákmunka az önkormányzatnál

Kedves Zalakomári Diákok!

Az előző évekhez hasonlóan Önkormányzatunk a mai napon lehetőséget kapott arra, hogy nyári diákmunkásokat foglalkoztasson egy hónapra, júliusban vagy augusztusban 5-5 fő diák részvételével.

Feltétel a nappali tagozatos tanulói jogviszony és a 16-25 év közötti életkor. A munkavégzés napi 6 óra, a munkabér bruttó 120.750 Ft/fő/hó.

Túljelentkezés esetén, tanulmányi átlag alapján tudjuk rangsorolni a diákokat.

Jelentkezni lehet az info@zalakomar.hu email címen vagy személyesen az önkormányzati hivatalban, az alábbi adatok megadásával:
Név, lakcím, TAJ szám, tanulmányi átlag az utolsó évben, valamint, hogy melyik hónapban szeretne dolgozni.

A jelentkezési határidő: 2020.06.24. szerda 12 óra

Tájékoztató a Fecskefészek Kulcsosház újranyitásával kapcsolatban

2020. június 2-tól ismét kinyitja kapuit a Fecskefészek Kulcsosház.
A COVID-19 miatt hozott, a lakosság egészségének megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok betartása minden érintett – így a vendéglátóhelyek - számára kötelező. Magyarország Kormányának döntései, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vagy az országos tisztifőorvos által kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindannyiunk érdeke és kötelessége, ennek megfelelően az alábbi intézkedések mellett kezdi meg az idei szezont a szálláshely:
1. Fokozottan ügyelünk a létesítmény tisztaságára; elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre áll vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszer, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszer és takarítószer.
2. A közösségi terek gyakran érintett felületeinek virucid fertőtlenítése naponta meg fog történni. Ugyanez igaz a háttérben a munkavállalók által használt tereknél is.
3. Virucid kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a vendégterekben is, és a munkavállalóknak is.
4. Megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában, így erre felhívjuk vendégink figyelmét.

5. A vendéggel érintkező munkatársak számára maszkot és kesztyűt biztosítunk.
6. Vendégek megfelelő tájékoztatásáról gondoskodunk.
7. Ha bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk, azonnal jelezzük az illetékes hatóságnak, személynek.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében: 06-80-277-455 vagy 06-80- 277-456.

Óvodai nyitás - 2020. május 25

Tisztelt Szülők!

A kormány döntése értelmében a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 2020. május 25-től (hétfőtől) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik. Kérjük, csak egészséges gyermeket vigyenek be az intézménybe, és erről töltsék ki érkezéskor a szülői nyilatkozatot. Az újranyitástól a gyermek hiányzását igazolni szükséges.
Azoknak az óvodás gyermekeknek, akik részt vesznek 2020. május 25-től (hétfőtől) az óvodai ellátásban, a gyermekétkeztetést az intézményben biztosítjuk. Az otthon maradó óvodás gyermekek részére hétfői naptól az ebédet, tízórait és uzsonnát nem szállítjuk ki, mivel a rendkívüli szünet már nem áll fenn, az óvoda normál működés keretei között tart nyitva.

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:
- az anyakönyvi engedélyezésre,
- a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
- fakivágási engedélyekre,
- óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
- adóigazgatási eljárásra,
- a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:
- kereskedelmi működési engedély,
- telepengedély,
- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,
- jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg.
Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján
megtett bejelentés is.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. Kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@zalakomar.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Papné Szabó Mónika,
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Koronavírusos beteg településünkön.

Tisztelt Lakosság!

Sajnos, de ahogy várható volt, Zalakomárban is megjelent a koronavírus.
A mai napon bebizonyosodott, hogy településünkön is van koronavírussal fertőzött lakosunk. A személy, tünetmentes és hatósági karanténban van, melyet a Rendőrség fokozottan ellenőriz. Emellett utasítottam a Mezőőrséget, hogy ők is rendszeresen ellenőrizzék az otthon tartózkodást, valamint kértem a polgárőrség segítségét is.
Nyomatékosan kérek minden zalakomári lakost, hogy őrizze meg nyugalmát és tartsa be a kormány által hozott szabályokat!
- csökkentsük az egymással való érintkezések számát
- tartsuk be az egymástól való minimum 1,5 méteres távolságot
- boltokba, üzletekbe, gyógyszertárba, orvosi rendelőkbe, benzinkútra, vendéglátóhelyekre stb. kizárólag maszkot használva lépjünk
- ha tehetjük maradjunk otthon
A játszóteret és a sportpályát továbbra is tilos használni, azok átmenetileg le vannak zárva!
Most nagyon fontos, hogy vigyázzunk egymásra és összefogjunk!
Csárdi Tamás polgármester

Korlátozások 2020.04.25-26

Tisztelt Zalakomáriak!

A kormány immár harmadik alkalommal adja meg a lehetőséget a polgármestereknek, hogy az országos korlátozásoknál szigorúbb szabályokat vezessenek be hétvégére.
Köszönöm az eddigi együttműködést, a lakosság nagyobb része elfogadta, hogy jelen helyzetben szigorúbb szabályok szerint kell élnünk. Bízom benne, hogy ezt a fegyelmezett magatartást továbbra is tanúsítja a lakosság.
Az előző két hétvége tapasztalatait egyeztettem a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel és az alábbi szigorításokat rendelem el, 2020. április 25. (szombat) 0:00 órától 2020. április 26 (vasárnap) 24:00 óráig:
1. A legfontosabb alapelv, hogy a településünk mindenfajta csoportosulást kerülni kell, közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 5 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.
2. Az élelmiszerboltok, dohányboltok és vendéglátó egységek előtt kizárólag az üzletbe várakozók tartózkodhatnak, lehetőség szerint ott is meg kell tartani az 5 méteres távolságot.
3. Az élelmiszerboltokba, dohányboltokba és vendéglátó egységekbe belépni kizárólag az arc eltakarásával, maszk, sál vagy kendő viselésével lehetséges. A célunk, hogy megelőzzük a járvány terjedését. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy zárt térben veszélyes lehet, ha nem takarjuk el az arcunkat.
4. A közterületen történő szeszesital fogyasztás továbbra is szigorúan tilos!
5. A csoportosulás elkerülése érdekében – az egy háztartásban élők kivételével - nem tartható családi rendezvény.
Rendeletünk ez alkalommal a közterület használatát nem korlátozza szigorúbban, mint a Kormány általi kijárási korlátozás, bízva a lakosság fegyelmezettségében. Kérek azonban mindenkit, hogy csak indokolt esetben hagyják el otthonukat! A vírus egyelőre nem érte el településünket és mindannyiunk elővigyázatossága szükséges ahhoz, hogy ez így is maradjon, mindenki továbbra is biztonságban lehessen. Fontos, hogy ezek az intézkedések mindannyiunk érdekét szolgálják!
Bízom benne, hogy fegyelmezett magatartást tanúsítva a következő heti hosszú hétvégének is hasonló korlátozások elegendőnek bizonyulnak.
Köszönöm az együttműködést!
Vigyázzunk egymásra!
Csárdi Tamás polgármester

Korlátozások 2020.04.18-19

Tisztelt Zalakomáriak!
A kormány ismételten megadta a polgármestereknek a jogot, az ezzel járó felelősséggel, hogy a 2020. április 18-19.-ei hétvégére is szigorításokat rendelhessenek el az általuk vezetett településekre. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kérése, hogy a települések polgármesterei éljenek a kormány adta plusz szigorításokkal.
Ezért a holnapi naptól április 18. (szombat) 0:00 órától április 19-én (vasárnap) 24:00 óráig a közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további – szigorításokat rendeltem el!
Köszönöm az eddigi együttműködést, az előző hétvégén sokan elfogadták azt, hogy jelen helyzetben szigorúbb szabályok szerint éljünk. Nekik köszönöm az együttműködést. Sajnos, vannak azonban akik nem akarják elfogadni, hogy életünkben most egy olyan időszak van, amikor mindennél fontosabb, hogy megvédjük magunkat, megvédjük egymást, hiszen a legfontosabb az ember élete. Véleményem szerint nem szabad abba a hitbe ringatnunk magunkat, hogy környékünket elkerülheti a vírus. Ezért nyomatékosan kérem, hogy mindenki tartsa be a szabályokat!
Szabályozásunk fő célja, hogy mindenfajta csoportosulást kerülni kell!
1. A legfontosabb alapelv, hogy a vasárnap éjfélig tartó időszakban Zalakomárban a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.
2. Engedélyezett a munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség ellátása, az egészségügyi ellátás, állatok esetében a sürgősségi orvosi ellátás igénybevétele.
3. Alapos indoknak minősül a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
4. Ellátási szempontból településünkön csak az élelmiszerboltok, dohányboltok, a benzinkút, vendéglátó egységek kizárólag étel elszállítása céljából kereshetőek fel! A boltok előtti várakozáskor is meg kell tartani a megfelelő távolságot egymástól.
5. Háziállatot sétáltatni kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 300 méteres körzeten belül, maximum 30 perc időtartamban lehet.
6. Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.
A rendelet betartatásában a rendőrség és a polgárőrség közreműködését kértem.
Tudom, hogy ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz. Köszönöm az eddigi együttműködést, továbbra is a szabályok betartását kérem mindenkitől! Nem azért, mert rendeletben van, és nem azért, mert be nem tartásuk szankcióval jár, hanem mert most ez mindenki érdeke. Ha valaki ezeket a szabályokat nem tarja be, az nem a polgármestert, a kormányt, a rendőrt, hanem elsősorban saját magát csapja be.
Zalakomár polgármestereként számítok Önökre!
Vigyázzunk egymásra!

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára