Képviselő-testületi ülés - 2021. augusztus 30. 16:00

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Mezőőri állásra beérkezett pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2021. június 28. 17:30

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2021. június 28-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: Berke László r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Csárdi Áron, Szépfalusi István, Molnárné Pozsgai Sarolta mezőőrök

3.) Az Egyetértés Sportegyesület 2020. II. félévi és 2021. I. félévi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

4.) A Zalakomárért Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Marton László elnök

5.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató

6.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) A polgármestert megillető 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Ingatlanvásárlási kérelmekről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.)Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Tájékoztató - 4 millió beoltott

Tájékoztató

Örömmel szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a beoltottak száma Magyarországon meghaladta a 4 milliót. Ez lehetővé teszi, hogy 2021. május 1-től további lépéseket tegyünk az élet újraindítása terén. A szolgáltatások széles köre nyílik meg azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.

- A teraszok megnyitása után a védetteknek este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

- A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

- Újra látogathatóak lesznek a szabadidős létesítmények, így például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak.

- A védettségi igazolvánnyal rendelkezők edzőterembe és uszodába is mehetnek, ezeket a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti, igazolt sportolók is igénybe vehetik.

- A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják, itt nem kell maszkot viselniük.

Az új szabályok alapján a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul. Az üzletekben pedig este 11 óráig lehet majd vásárolni.

Védettségi igazolványt három esetben lehet kiállítani: 1) ha valaki megkapta a védőoltást, 2) igazolt módon átesett a fertőzésen, vagy 3) ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, és ezt egy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja.

Ha valaki megkapta az oltást, nem kell külön igényelnie a védettségi igazolványt, a hatóságok megküldik azt. A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

Amennyiben valaki jogosult a védettségi igazolványra, de bármilyen okból nem kapta meg, akkor ezt a vedettsegiigazolvany@1818.hu e-mail-címen lehet jelezni. Ebben az esetben az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők a Magyarország.hu honlapon keresztül is igényelhetik az igazolványt. Az igazolvány hiányát a kormányablakokban személyesen is lehet jelezni.

Óvodai beíratás

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Szülőket, hogy a 2021/2022 nevelési évre történő beíratás
2021. április 20 - 2021. április 22. időszakban történik (reggel 8.00 -tól délután 15.00-ig)

Beíratásra kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31. - 2021.12.31. között tölti be 3. életévét.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
- gyermek Lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- gyermek TAJ kártyája
- szülő személyi igazolványa

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján a 2021/2022 nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni az óvodába. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor (2021.09.01.).

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvodavezető dönt, és tájékoztatja az érintett szülőket.

Varga Zoltánné
óvodavezető

Tájékoztató iskolás gyermekek szünidei étkeztetéséről a 2020/2021. tanítási év tavaszi szünetében

Tisztelt Zalakomári Szülők!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű iskolás gyermekek számára a 2020/2021. tanítási év tavaszi szünetében szünidei étkeztetés biztosítva lesz.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosít:
• a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott TAVASZI tanítási szünet időtartama alatt, az iskola zárva tartásának időtartama alatti 2 munkanapon keresztül, 2021. évben: 2021. április 1. és április 6. napokon.
A szünidei gyermekétkeztetést a rendkívüli helyzetre való tekintettel házhoz szállítjuk.

A 2020/2021. tanév szünidei gyermekétkeztetései igénybevételének módja: „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal emelet 9. számú irodájában személyesen, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/386-017/16 mellék.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata

Ügyelet az iskolában és az óvodában

Tisztelt Szülők!
A Kormány 111/2021. (III.6.) rendelete értelmében a Zalakomári Óvodában és Iskolában 2021. március 8. hétfőtől megszerveztük a gyermekek felügyeletét azon szülők gyermekei részére akik azt „csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés esetén vehetik igénybe.”
Csárdi Tamás polgármester

Március 8-től érvényes részletes szabályok

Tisztelt Zalakomári Lakosok!
Tekintettel a harmadik koronavírus-fertőzési hullám drasztikus fokozódására és a tömeges védettség eléréshez szükséges időre, a Kormány bejelentette a március 8-tól hatályba lépő járványügyi korlátozások átfogó szigorítását.
⚠ Az óvodák és általános iskolák március 8. hétfőtől április 7-ig zárva lesznek, az intézmények ügyeletet sem tarthatnak. A rendkívüli szünetben kérjük a szülőket, hogy gyermekeik lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, felügyelettel!
⚠ Az üzletek március 8. és március 22. között két hétre bezárnak, kivéve a 104/2021. (III.5.) korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti üzletek. A virágboltok március 8-án még nyitva lehetnek.
⚠ Március 8. és március 22. között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a 104/2021. (III.5.) korm. rendelet 6.§ (1) pontja szerinti szolgáltatásokat.
⚠ A szabadtéri sporttevékenység és a munkavégzés megengedett.
⚠ A konditermek is bezárnak, az igazolt sportolók eseményei zárt kapuk mögött lehetnek
⚠ A parkok nyitva lehetnek, a szabadtéri sporttevékenység másfél méteres védőtávolsággal lehetséges.
⚠ A bejelentések alapján szigorodnak az előírások, azaz minden közterületen kötelező lesz a maszkhasználat.
⚠ A játszóterek továbbra is használhatók, a kötelező maszkhasználat és a 1,5 méteres távolság megtartásával.
⚠ A személyes ügyfélfogadást a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban március 22-ig szünetel. Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton vagy telefonon intézzék az ügyeiket kérjük a lakosságot, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen.
A 2020. november 11-én kihirdetett korlátozások továbbra is érvényben vannak:
- este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom van érvényben, amely alól kivétel képez a kutyasétáltatás, illetve a munkába járás és munkavégzés, amelyről igazolást kell kiállítania a munkáltatónak
- a felsőoktatási intézményekben és a középiskolákban az oktatás digitális formában folytatódik, a felsőfokú oktatás kollégiumait be kell zárni;
- az éttermek bezárnak, az alkalmazottakon kívül tilos vendéglátóhelyiségben tartózkodni, kivéve az ételek kiadása és szállítása céljából;
- rendezvények nem tarthatók (magánrendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt), kivéve a vallási szertartásokat; esküvők csak lakodalom nélkül tarthatók, temetéseken legfeljebb 50 ember vehet részt;
- minden gyülekezés tilos;
- a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem;
- a kulturális intézményeket, szabadidős létesítményeket zárva kell tartani.
Tudom, hogy a mostani, újabb korlátozások mindenkinek hatalmas lelki, szellemi, és többeknél anyagi terhet is jelentenek. A járványügyi intézkedések betartásával és az egymásra való odafigyeléssel magunkért, családunkért, a körülöttünk lévő emberekért teszünk. Embertársaink életéről és egészségéről van szó, amiért most közösen és egyénileg is felelősséget kell vállaljunk! Minden áldozat, amit hozunk, minden nehézség, amit átvészelünk, közelebb segít minket a normális életünk fokozatos visszanyeréséhez. Arra kérem tehát Önöket, hogy tegyünk közös erőfeszítést a következő hetekben, szedjük össze megmaradt akartunkat és energiánkat, és küzdjük le a járványt, vészeljük át a korlátozásokat! Bízom Önökben!
A védelmi intézkedésekről szóló közlöny az alábbi helyen érhető el:
https://magyarkozlony.hu/.../49938f217e712ce3.../megtekintes
Csárdi Tamás
polgármester

Március 8-től érvényes intézkedések

Tisztelt Lakosság!
A Kormány március 8-tól új intézkedéseket vezet be, melyeket a mellékelt képen olvashatnak.
Az óvodai és iskolai étkeztetés az alábbiak szerint fog alakulni településünkön március 8-tól kezdődően:
A Zalakomári Általános Iskolába és az óvodába járó gyermekeknek kiszállítjuk az ételt, külön kérés nélkül!
Azon általános iskolás és óvodás gyermekek esetében, akik nem a település intézményeibe járnak, kérni kell az ételt az alábbi telefonszámon: 06 30/291-8426
Kérjük, hogy figyeljék az étkezés kiszállítását, tartózkodjanak otthon ebben az időszakban!

Lakossági felhívás - oltásokkal kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

A járvány legnehezebb időszaka előtt áll az ország a következő hetekben, a fertőzések számának drasztikus emelkedésére számítanak a szakemberek.

Ahhoz, hogy a vírus ellen hatékonyan és tartósan védekezzünk, fontos, hogy a lehető legtöbben beadassák a vírus elleni oltást.
Az oltásra regisztrálni az alábbi weboldalon lehet: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

Azon lakosok, akik nem rendelkeznek e-mail címmel, a regisztrációban segítséget nyújt a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontja az Árpád u. 85. szám alatt.

A koronavírus elleni vakcinákról és azok működéséről az alábbi weboldalon érhető el információ: https://www.pharmindex-online.hu/hirek-cikkek/a-koronavirus-elleni-vakci...

Főiskolai ösztöndíj 2021

Felhívás főiskolai és egyetemi hallgatók részére pályázat útján elnyerhető ösztöndíj iránt:

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 17. § (6) bekezdésének megfelelően ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj pályázatát.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpontig, de legkésőbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset, stb.) miatti halasztás időszakai.

A pályázók köre:

Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk és családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

Az ösztöndíj mértéke és folyósítása:

A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft. Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege. A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylésének menete:

A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően minden év október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket. A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást. Az aktív félévet minden esetben a félévente csatolandó hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben a felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogviszony létrejöttével már igényelhető.

A beérkezett kérelmeket I. félév vonatkozásában minden év november 15. napjáig, a II. félév vonatkozásában minden év április 15. napjáig bírálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők az alábbi helyről.

További információ:
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu

2020 köszöntő

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok Önöknek Boldog, békés ünnepeket!

Ez az év nagy kihívás elé állította, mind önkormányzatunkat, mind a lakosságot. A vírushelyzet felülírta eddig megszokott életünket, az önkormányzatban végzett munkánkat, teljesen új helyzeteket, új feladatokat teremtve. Bízom benne, hogy a 2021-es év változást fog hozni és az élet visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Ebben a nehéz évben önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy enyhítse a családosok és idősek terheit. 2020 évben számtalan különböző jogcímen, több, mint 45 millió forinttal segítette Zalakomár lakóit. Ebbe tartozik bele az a közel 15 millió forint is, melyet a hetekben az ünnepekre készülődve juttattunk időseknek és családosoknak. Kívánok Önöknek még egyszer kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Csárdi Tamás polgármester

Tájékoztató - 2020. november 9.

Tisztelt Lakosság!
Magyarország kormánya veszélyhelyzetet és rendkívüli jogrendet hirdetett a koronavírus terjedése miatt. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke mai napon az alábbi intézkedéseket jelentette be, melyek szerdától lépnek életbe:
• este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lesz, felmentést csak a munkába menők, a munkából jövők kapnak, illetve rendkívüli esetekben adható ilyen igazolás
• minden gyülekezés tilos
• az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges
• általános rendezvénytilalom lép életbe
• családi összejöveteleken, magánrenhdezvényeken legfeljebb 10-en vehetnek részt
• a felsőoktatás csak online formában működhet, az egyetemi kollégiumokat bezárják
• a középiskolák 8 évfolyamai felett online oktatás lép életbe
• a bölcsődék, óvodák és általános iskolák 14 év alattiak számára nyitva maradnak
• a kórházi dolgozókat, a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozókat hetente tesztelik
• esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi és a polgári szertartásokon a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt
• a temetéseken legfeljebb csak 50 ember vehet részt
• a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni
• az amatőr csapatsport tilos
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos
• a szabadidős létesítményeket, színházakat, múzeumokat, állatkerteket zárva kell tartani
• a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.
Településünket érintő intézkedések:
Önkormányzatunk a műfüves focipályát bezárja, azt bizonytalan ideig használni TILOS.
Tomai Helga védőnő a héten szabadságon van, Csepella Judit védőnő helyettesíti, Zalakomár Petőfi u. 6. szám alatti tanácsadóban szerdán, csütörtökön és pénteken 12 és 15 óra között. A 2020. 11.10-én kedden tervezett tanácsadás meg lesz tartva a Zalakomár, Ady utcai tanácsadóban.
Önkormányzatunk idei évben nem tartja meg az idősek napját, mely helyett 2020. december 19-én, szombaton minden 65 év feletti számára házhoz szállít egy meleg ebédet településünkön. Erről részletes tájékoztatást későbbiekben adunk.
Dr. Hajdu Gábor háziorvos értesíti a betegeit, hogy rendelése COVID fertőzés miatt a héten elmarad. Helyettesíti Dr. Mihalics Tibor, aki helyben rendel hétfői napon, 13 órától, egyéb időben a Galamboki orvosi rendelőben. A Doktor Úr kérése, hogy csak rendkívül indokolt esetben keressék fel a rendelőt személyesen.
Zalakomárban a mai napon jelenleg nincs karanténban lévő lakos és nincs igazolt beteg sem.
Kérjük településünk lakosságát, hogy minden esetben szíveskedjenek betartani a kormány által hozott szabályokat. Ez mindannyiunk érdeke.
Csárdi Tamás polgármester

Nincs kimutatható COVID-19 a Zalakomári szennyvízben!

A szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus terjedésének nyomon követése nagyobb közösségekben, akár teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat segítségével a járványhullám megugrása akár a nagyszámú klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt előre jelezhető. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az elmúlt héten mintát vetetett és megvizsgáltatta a Zalakomári Szennyvíztisztitó telepén lévő szennyvizet és a laboratóriumban elvégzett mérések alapján a Covid-19 vírus nem mutatható ki. Ez mindenképpen jó hír, azonban továbbra is nagyon fontos a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása.

Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát!
Kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak!
Lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, ahol nem lehet ott viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot!
Viseljük maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.
Gyakran és alaposan mossunk kezet!
Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.
Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

Képviselő-testületi ülés - 2020. szeptember 28. - 17:30 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2020. szeptember 28-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

A koronavírus további terjedésével, valamint a megelőzéssel kapcsolatban a következő intézkedést hozta a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal:
2020. szeptember 16-tól a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban csak sürgős, halaszthatatlan ügyben van ügyfélfogadás, illetve azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét.

Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton vagy telefonon intézzék az ügyeiket. Levelek a Hivatal előterében található ládában is elhelyezhetőek.
Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen.

A hivatalba belépni kizárólag szájmaszkban történhet, és belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata.

Kérjük a fentiek betartását, köszönjük!

Zalakomár, 2020. szeptember 15.

Papné Szabó Mónika sk.
jegyző

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára