Az óvoda vezetője: Varga Zoltánné
Címe: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 17.
Telefon: 93/386-206
Email: ovoda@zalakomar.hu

Zalakomár község Zala – Somogy megye határában elterülő település.1969-ig a község két község részből állt – Kiskomárom és Komárváros néven. Mindkét községrész önálló óvodával rendelkezett 2000. január 23-ig. 2000. január 24-én átadásra került egy új, korszerű, 6 csoportos óvoda, amely a falu középpontjában épült. Az óvoda 4 aktívan működő csoportjában homogén kis, középső és nagycsoport működik. Az intézmény személyi és tárgyi ellátottsága jó. 9 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 4 fő dajka és 1 konyhai dolgozó látja el az intézménynél a gyermekek ellátását. A dolgozók valamennyien rendelkeznek a munkájuk végzéséhez szükséges szakmai képesítéssel.

Az óvoda „Együtt az úton … „ címmel saját készítésű nevelési programmal dolgozik, melynek nevelési célja olyan képességek fejlesztése, amely tiszteletben tartja a gyermek egyéniségét, egyéni fejlődési ütemét, érdeklődését, személyiségének természetes fejlődését. Olyan kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelését tűztük ki célunknak, akik környezetükben jól eligazodnak és az együtt elért eredmények megalapozzák a majdani iskolai nevelésüket. Fontosnak tartjuk a másság elfogadását. . Figyelmet fordítunk a kis „tehetség csírák” gondozására.

Nevelőtestületünk határozott törekvése, hogy óvodánk az önfeledt játszás, mozgás otthona legyen. Nyugalmat, biztonságot sugárzó hely, ahol a gyermek szeretetre, megértésre, harmóniára, segítő szándékú, gyermek-centrikus felnőttekre talál.