Az intézmény igazgatója: Szakáll Tibor
Címe: 8751 Zalakomár, Tavasz u.15.
Telefon: 93/386-035
Web oldal: https://www.zalakomar-somssich.hu
Email cím: iskola@zalakomar.hu

A Zalakomári Általános Iskola jelentős történeti múlttal rendelkezik. Már a XVII. század közepén Kiskomáromban működött a megye egyik legjelentősebb iskolája. Komárvároson a XVIII. Századtól működött iskola.

A két község 1969-ben egyesült Zalakomár néven. Ekkor még fennmaradt a két önálló iskola közös igazgatás alatt. A Komárvárosi községrészben lévő épület 1978-ban részben leégett. Ennek következményeként 1980-ban került átadásra a jelenleg működő iskola épülete, de fennmaradt az alsó tagozat 1. és 2. Osztályai számára a régi kiskomáromi iskola. Ennek megszűntetésére 1992-ben került sor. 2000. Augusztus 1-től iskolafenntartó társulás jött létre Zalakomár és Balatonmagyaród Önkormányzatai között.

Rendelkezik az intézmény nyelvi laboratóriummal, 32 useres számítógépes hálózattal, sportudvarral és egy 800 m2-es tornacsarnokkal.

Az iskolával egy épületben működik a jól felszerelt könyvtár, az iskolaorvosi rendelő és a tanulók étkeztetését biztosító konyha.

Biztosított a hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás egyaránt.

A tárgyi feltételek mellett az iskola feladatának ellátásához a személyi feltételek is adottak. A szakos ellátottság 100 %-os. A nevelők folyamatosan részt vesznek a szakirányú továbbképzéseken.

Az iskola közművelődési feladatokat is ellát a falu érdekében. Jó a kapcsolat az önkormányzattal, óvodákkal, könyvtárral, művelődési házzal, sportkörrel az egyházzal és az egyéb társadalmi szervezetekkel. Az iskola arculata a szülők által támasztott igények alapján nyert kialakítást.