<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Seláf Lajos
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: adougy@zalakomar.hu

Rövid leírás Mezőőri járulék
Bővebb leírás

A rendelet a Zalakomár község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre – ide nem értve az erdőt, a halastavat – terjed ki. A személyi hatály alatt a természetes, a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot egyaránt érteni kell. A Képviselő-testület Zalakomár község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot létesít. A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 3 főben állapítja meg.

Letölthető dokumentumok Mezőőri rendelet
Folyószámlaszám 75000112-10061738