<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Horváth Zoltán
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: horvath.zoltan@zalakomar.hu

Rövid leírás A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdéséről számított 8 napon belül kell bejelenteni
Bővebb leírás

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdéséről számított 8 napon belül kell bejelenteni, a méhek tartási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt a nyilvántart veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. (Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát, egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni).

Letölthető dokumentumok Bejelentő lap és kijelentő lap