Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 03. 02., h – 17:13

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Szántó-Perge Flóra
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: gyamugy@zalakomar.hu

Rövid leírás A korábban nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás helyébe lépő, a kérelmező által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatási forma.
Bővebb leírás

Elsősorban a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás kiadásait hivatott csökkenteni.
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A támogatási összeg vagy 2.000 Ft, 3.000 Ft vagy 4.000 Ft.
A kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani jogosultságot, ha a kérelem
a tárgyhónap tizenötödikéig benyújtásra került.
Amennyiben a kérelmet tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás tárgyhónap 15-től állapítható meg, viszont csak a támogatási összeg ötven százalékában.
A lakhatási támogatás a szolgáltató részére tárgyhónapot követő hó 05-ig kerül folyósításra, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.
A havi rendszerességgel folyósított lakhatási támogatás a kérelmezőket 2016. december 31. napjáig illeti meg.
A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó előírások nem módosultak, azok betartását a jövőben is ellenőrzi a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal.
A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Letölthető dokumentumok Kérelem lakhatási támogatás megállapításához