Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 03. 02., h – 17:25

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Szántó-Perge Flóra
Ügyfélfogadás

Hétfő 9-12-ig

Szerda 13-17-ig

Péntek 9-12-ig

Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: gyamugy@zalakomar.hu

Rövid leírás Települési támogatásként étkezési támogatásban részesíthető az az óvodába és általános iskolába járó gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. Részükre az önkormányzat a gyermekétkezési térítési díjat 100%-ban átvállalja.
Bővebb leírás

Települési támogatásként étkezési támogatásban részesíthető az az óvodába és általános iskolába járó gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a család tagjai egyikének sincs vagyona, részükre az önkormányzat a gyermekétkezési térítési díjat 100%-ban átvállalja.

A gyermek(ek) étkezési térítési díj hozzájárulása az étkezést biztosító intézmény(ek) részére ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően kerül átutalásra az intézmény kimutatása és számlája alapján.
A kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő nyújthatja be.
A támogatás a kérelem benyújtásának napjától 2016. december 31. napjáig adható.

A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Letölthető dokumentumok Étkezési támogatás megállapítása iránti kérelem