Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 03. 02., h – 15:03

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Horváth Zoltán
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: horvath.zoltan@zalakomar.hu

Rövid leírás Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek
Bővebb leírás Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelem a jegyzőtől vagy a bíróságtól kérhető. A birtokvédelem célja, hogy a dolgot birtokló a birtokát rendeltetésszerűen, más által nem zavarva használhassa.
Ha a birtokos birtokát olyan támadás éri, hogy annak elhárítására vagy visszaszerzésére sem a jegyző, sem a bíróság által nyújtott védelem nem elégséges az igénybevétellel járó időveszteség vagy más nyomós ok miatt , ilyenkor mód van arra is, hogy a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást önhatalommal elhárítsa vagy birtokát visszaszerezze. Ez a cselekedet azonban a birtok megvédéséhez szükséges mértéken nem terjedhet túl. Az önhatalom gyakorlása kizárólag ilyenkor megengedett, minden más esetben tilos önhatalomról van szó.
Letölthető dokumentumok

Birtokvédelmi tájékoztató

Birtokvédelmi kérelem adatlap