Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 03. 02., h – 17:29

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Szántó-Perge Flóra
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: gyamugy@zalakomar.hu

Rövid leírás Települési támogatás nyújtható középfokú oktatási intézmény tömegközlekedési eszközzel való megközelítéséhez, közlekedési tanulóbérlet támogatás keretében.
Bővebb leírás Közlekedési tanulóbérlet támogatásra jogosult az a nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. A közlekedési tanulóbérlet támogatás iráni kérelemhez minden esetben csatolandó az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolás valamint a tanulóbérletről kiállított számla. Az éves közlekedési tanulóbérlet támogatás első alkalommal a 2015/2016-os tanévtől állapítható meg. A kérelmeket tárgyév augusztus 20. napjától szeptember 1. napjáig lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által. A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
Letölthető dokumentumok Közlekedési tanulóbérlet támogatása iránti kérelem