2021 Köszöntő

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nevében kívánok Önöknek Boldog, békés ünnepeket!

A 2021-es év sok tekintetben rendhagyó volt. A pandémia sajnos beköltözött a mindennapjainkba, az év elején és végén a járvány terjedése sok esetben felülírta az eddig megszokott életünket. Önkormányzatunk idei évben is megtett mindent annak érdekében, hogy a településen jelentkező problémákat megoldjuk. Legtöbb esetben ez sikerült is, azonban a következő évekre is jutott bőven tennivaló. Kívánok Önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Csárdi Tamás polgármester

Magyar Falu Program - Energetikai korszerűsítés pályázaton nyertünk

Önkormányzatunk idei évben pályázatot nyújtott be Magyar Falu Program keretén belül az Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, mely a mai napon kedvező elbírálásban részesült.

A program egy 17kWh napelem rendszert telepítését, valamint az épületben lévő 94 db neon világítótest cseréjét tartalmazza. A projekt teljes költsége, 11.441.887.- forint, mely 100%-ban állami támogatásból, a program keretében kerül megvalósításra. A kivitelezést 2022 első felében tervezi az önkormányzat megvalósítani.


A kép illusztráció

Magyar Falu Pályázatot nyertünk!

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 pályázat keretén belül az Óvoda épületének ablakait cseréljük korszerű nyílászárókra.

Összesen 93 db ablakot fogunk cserélni 2022 elején 10.100.193.- forint értékben. A pályázat 100%-os támogatással valósul meg, nincs szükség önerőre. A nyílászárók cseréje aktuális az épületen, hiszen a fa ablakok egy része rossz állapotban van vagy el is van rohadva.

Gyermekvédelmi kedvezmény fizetése

Értesítjük a lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogán járó pénzbeli támogatásokat
2021. november 24-én (szerdán) 13-17 óra között, és
2021. november 25-én (csütörtökön) 9-12 óráig
lehet felvenni a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban.

Személyi igazolványt és lakcímkártyát mindenki hozzon magával!

Segítség adósságkezelésben!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009 februárjában indította el a Hitel-S Programot a bajbajutott jelzáloghiteles családok részére. A program ingyenes segítő-tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely keretében egy kívülálló, professzionális segítő bevonásával az adósok hosszú távon fenntartható megoldást tudnak kidolgozni. A cél a család értékeire, erőforrásaira épülő, a család élethelyzetét figyelembe vevő, élhető és fenntartható háztartási gazdálkodás megtervezése és kialakítása.

Településünkön havonta lesz lehetőség tanácsadó segítségét igénybe venni. Az első alkalom: 2021. november 25. csütörtök 9-12 óra között az Önkormányzati Hivatalban

255285049-254307103394510-921918372841817804-n

Képviselő-testületi ülés - 2021. augusztus 30. 16:00

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Mezőőri állásra beérkezett pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2021. június 28. 17:30

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2021. június 28-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: Berke László r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Csárdi Áron, Szépfalusi István, Molnárné Pozsgai Sarolta mezőőrök

3.) Az Egyetértés Sportegyesület 2020. II. félévi és 2021. I. félévi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

4.) A Zalakomárért Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Marton László elnök

5.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató

6.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) A polgármestert megillető 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Ingatlanvásárlási kérelmekről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.)Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Tájékoztató - 4 millió beoltott

Tájékoztató

Örömmel szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a beoltottak száma Magyarországon meghaladta a 4 milliót. Ez lehetővé teszi, hogy 2021. május 1-től további lépéseket tegyünk az élet újraindítása terén. A szolgáltatások széles köre nyílik meg azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.

- A teraszok megnyitása után a védetteknek este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.

- A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

- Újra látogathatóak lesznek a szabadidős létesítmények, így például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak.

- A védettségi igazolvánnyal rendelkezők edzőterembe és uszodába is mehetnek, ezeket a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti, igazolt sportolók is igénybe vehetik.

- A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják, itt nem kell maszkot viselniük.

Az új szabályok alapján a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul. Az üzletekben pedig este 11 óráig lehet majd vásárolni.

Védettségi igazolványt három esetben lehet kiállítani: 1) ha valaki megkapta a védőoltást, 2) igazolt módon átesett a fertőzésen, vagy 3) ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, és ezt egy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja.

Ha valaki megkapta az oltást, nem kell külön igényelnie a védettségi igazolványt, a hatóságok megküldik azt. A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

Amennyiben valaki jogosult a védettségi igazolványra, de bármilyen okból nem kapta meg, akkor ezt a vedettsegiigazolvany@1818.hu e-mail-címen lehet jelezni. Ebben az esetben az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők a Magyarország.hu honlapon keresztül is igényelhetik az igazolványt. Az igazolvány hiányát a kormányablakokban személyesen is lehet jelezni.

Óvodai beíratás

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Szülőket, hogy a 2021/2022 nevelési évre történő beíratás
2021. április 20 - 2021. április 22. időszakban történik (reggel 8.00 -tól délután 15.00-ig)

Beíratásra kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31. - 2021.12.31. között tölti be 3. életévét.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
- gyermek Lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- gyermek TAJ kártyája
- szülő személyi igazolványa

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján a 2021/2022 nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni az óvodába. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor (2021.09.01.).

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvodavezető dönt, és tájékoztatja az érintett szülőket.

Varga Zoltánné
óvodavezető

Tájékoztató iskolás gyermekek szünidei étkeztetéséről a 2020/2021. tanítási év tavaszi szünetében

Tisztelt Zalakomári Szülők!

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű iskolás gyermekek számára a 2020/2021. tanítási év tavaszi szünetében szünidei étkeztetés biztosítva lesz.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosít:
• a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott TAVASZI tanítási szünet időtartama alatt, az iskola zárva tartásának időtartama alatti 2 munkanapon keresztül, 2021. évben: 2021. április 1. és április 6. napokon.
A szünidei gyermekétkeztetést a rendkívüli helyzetre való tekintettel házhoz szállítjuk.

A 2020/2021. tanév szünidei gyermekétkeztetései igénybevételének módja: „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal emelet 9. számú irodájában személyesen, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/386-017/16 mellék.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata

Ügyelet az iskolában és az óvodában

Tisztelt Szülők!
A Kormány 111/2021. (III.6.) rendelete értelmében a Zalakomári Óvodában és Iskolában 2021. március 8. hétfőtől megszerveztük a gyermekek felügyeletét azon szülők gyermekei részére akik azt „csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés esetén vehetik igénybe.”
Csárdi Tamás polgármester

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára