Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 03. 02., h – 17:32

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Szántó-Perge Flóra
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: gyamugy@zalakomar.hu

Rövid leírás Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.
Bővebb leírás Létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gond különösen: a.) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem- kiesés következett be, vagy b.) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy c.) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy d.) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy e.) a kérelmező családjában haláleset következett be, vagy f.) egészségi állapota megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszerköltsége merült fel, gyógyászati segédeszközre van szüksége, vagy g.) kórházi, gyógyintézeti kezelésre van szüksége, vagy h.) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, vagy i.) gyermek iskoláztatásához, vagy j.) közműhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy k.) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével váratlan kiadás merült fel, vagy l.) a háztartás az ingatlana fűtéséhez tűzifát használ, és annak időszakosan felmerülő költségét viselni nem képes. A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására, tartós betegség esetén megélhetésre, illetve temetési költség fedezésére. Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják (pl.: elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi kezelés, haláleset), a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, azonnali rendkívüli települési támogatást állapítson meg, melynek összege maximum: 100.000 Ft. Az így hozott döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet. A rendkívüli települési támogatás természetbeni formában is megállapítható. Lényeges változás a korábbi önkormányzati segélyhez képest, hogy nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.
Letölthető dokumentumok Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához