Hivatali épület korszerűsítése Zalakomárban

Pályázat kódszáma: MFP-ÖTIK/2021
Pályázati felhívás címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3282480760
Projekt címe: Hivatali épület korszerűsítése Zalakomárban
Projekt összes költsége: 10 441 887 Ft
Támogatás összege: 10 441 887 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Projekt időtartama: 2022.01.11-2022.07.20

Zalakomár településen a Tavasz u. 13. szám (1381. hrsz.) alatt működik a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatala. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a korszerű hivatali munkavégzéshez, az ügyfelek kulturált környezetben történő fogadása érdekében a korábbi években az épület irodáit, helyiségeit kifestette, parkettáztatta. A nyílászárókat kicseréltette, a külső hőszigetelés is megtörtént. A pályázat keretében a meglévő világítási rendszerek korszerűsítésére, energetikai korszerűsítésre megújuló energiaforrás alkalmazásával került sor.

Napelemes rendszer kiépítése valamint meglévő 94 db neonos világítási rendszerek ledes lámpatestekre való cseréje megvalósult.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település népességmegtartó erejének növelésére. Fontos, hogy a kötelező alapfeladatok ellátása helyben történjen megfelelő szakemberek alkalmazásával, a hivatali dolgozók munkakörülményeinek korszerűbbé tételével. A lehetőségekhez mérten az önkormányzat eddig is mindent megtett a megfelelő környezet biztosítása érdekében, a szükséges külső és belső felújításokat elvégezte. Az energetikai korszerűsítéssel, fejlesztéssel a hivatal fenntartásának költségei jelentősen csökkenni fognak, a munkavégzés körülményei nagy mértékben javulnak.

Zalakomári Napköziotthonos Óvoda nyílászáróinak cseréje

Pályázat kódszáma: MFP-ÖTIK/2021
Pályázati felhívás címe: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3282880665
Projekt címe: Zalakomári Napköziotthonos Óvoda nyílászáróinak cseréje
Projekt összes költsége: 10.100.193.- Ft
Támogatás összege: 10.100.193.- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalakomár Nagyközség Ökormányzata
Projekt időtartama: 2021. szeptember 01.- 2022. március 1.

Zalakomár településen egy óvodai nevelést biztosító intézmény működik. Az óvoda épülete 2000-ben épült. Az elmúlt 22 évben az épület felújítása csak részlegesen történt meg. 2014-ben sor került a homlokzati hőszigetelésre, majd 2018-ban 10 db - akkorra már rendkívül rossz állapotban lévő - nyílászáró cseréje történt meg. Annak érdekében, hogy az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek energetikai szempontból megfelelő intézményben töltsék napjaikat, továbbá a fenntartó közüzemi költségei csökkenjenek, indokolttá vált a nyílászárók cseréje. Óvodai nevelésben összesen 100 gyermek vehet részt 4 csoportra bontva. Önkormányzatunknak rendkívül fontos, hogy az óvodába járó gyermekek és az értük dolgozó óvodapedagógusok megfelelő körülmények között tölthessék napjaikat. A pályázat megvalósítása során az épületen valamennyi külső ablaka korszerű műanyagra lett cserélve, valamint új külső és belső párkányok kerültek felszerelésre. A nyílászárócsere kivitelezése során szükségessé vált néhány kapcsolódó munka elvégzése is. Ennek keretében a régi ablakok kibontása és a kibontásuk során keletkezett törmelék elszállításra került megfelelő hulladéklerakó helyre. A beépítés után a nyílászárók körüli szegélyek és spaletták javítása vakolatjavítással és festéssel az eredeti állapotnak megfelelően megtörtént. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település népességmegtartó erejének növelésére, melynek az is szerves része, hogy a helyben élő gyermekek a helyi nevelési/oktatási intézményekbe járjanak. Fontos, hogy a kötelező alapfeladatok ellátása helyben történjen megfelelő szakemberek alkalmazásával, megfelelő intézményi körülmények között. Ezért a településen élő gyermekek számára minden szükséges feltételt biztosítani kell ahhoz, hogy az óvodai nevelésben eltöltött éveik alatt korszerű, energetikai szempontból megfelelő intézményben fejlődhessenek.

Fűnyíró traktor beszerzése Zalakomárban

Pályázat kódszáma: MFP-KOEB/2021
Pályázati felhívás címe: Kommunális eszköz beszerzése-2021
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3284303665
Projekt címe: Fűnyíró traktor beszerzése Zalakomárban
Projekt összes költsége: 3 194 050 Ft
Támogatás összege: 3 194 050 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalakomár Nagyközség Ökormányzata
Projekt időtartama: 2021.10.26-2021.11.25.

Zalakomár nagyközség belterülete 394 ha nagyságú. Önkormányzatunk számos közparkkal, illetve nagyobb zöldterületű intézménnyel rendelkezik, melyek összes területe megközelíti a 13 ha. Ezen zöld területek folyamatos kaszálása, fűnyírása kézi erővel nem megoldható, nagyobb géppel viszont a fás szárú növények miatt nem megközelíthető. Ezeken a területeken csak kisebb, fordulékonyabb, de nagy teljesítményű géppel lehet hatékonyan megvalósítani a zöld területek gondozását. A fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló intézmény a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 4. mellékeltének 110. sora szerinti átmenetileg kedvezményezett településen, továbbá a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklet 1225. sora szerinti kedvezményezett településen fekszik. Zalakomár nagyközség az 1404/2019. (VII.5.) Korm. határozat értelmében a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjába bevonásra került. Zalakomár nagyközség adóerő- képessége alacsony, a 2019. évi adatok alapján 12.844 Ft. A pályázat keretében fűnyírótraktort szereztünk be a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, intézményi zöld területek, járdák melletti füves területek gondozásához. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a település népességmegtartó erejének növelésére. Fontos, hogy a kötelező alapfeladatok ellátása megfelelő gondossággal történjen szakemberek alkalmazásával, eszközállomány biztosításával. A fűnyírótraktor beszerzésével a belterületi közterületek rendezettsége, ezzel az ott élők életminősége jelentősen javult.

Szolgálati lakás

Pályázat kódszáma: MFP-SZL/2019
Pályázati felhívás címe: Szolgálati lakás
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 3039669695
Projekt címe: Védőnői szolgálati lakás felújítása Zalakomárban 2020
Projekt összes költsége: 6.978.421 Ft
Támogatás összege: 6.978.421 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Projekt időtartama: 2019. december 16.- 2020. április 17.
Projekt rövid összefoglalása:

Az elmúlt közel 20 évben a szolgálati lakás felújítása csak részlegesen történt meg. Indokolttá vált a lakás felújítása annak érdekében, hogy a településen dolgozó védőnő lakhatási körülményei javuljanak és a rezsiköltségei csökkenjenek. Az önkormányzat számára rendkívül fontos, hogy a védőnők jó munkakörülmények között dolgozhassanak és jó lakhatási körülmények között lakhassanak. A pályázat keretében az épület nyílászárói kicserélésre kerültek, műanyag ablakok kerültek beépítésre. Az épület külső, 14 cm-es szigetelést kapott, valamint elvégzésre kerültek a vakolási és bádogozási munkálatok. A padlástéri födém hőszigetelése megtörtént.

Orvosi eszköz

Pályázat kódszáma: MFP-AEE/2019
Pályázati felhívás címe: Orvosi eszköz
Támogatási kérelem iratazonosító száma: 30770331229
Projekt címe: Fogászati kezelőszék beszerzése Zalakomár Nagyközség fogorvosi rendelőbe 2020
Projekt összes költsége: 2.999.999 Ft
Támogatás összege: 2.999.999 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatott: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Projekt befejezése: 2020. május 15.
Projekt rövid összefoglalása:

A fogászati alapellátásnak helyet biztosító épület 2010. évben lett felújítva, a fogorvosi alapellátáshoz az eszközbeszerzés (bútorzat vásárlása, hőlégstabilizátor, fogók, vésők, amalgán keverőgép) részben megvalósult, illetve az önkormányzat 2018. évben vásárolt a fogorvosi rendelőbe röntgen berendezést. A korábban használt fogászati kezelőszék nagyon elavult volt, a korszerű fogászati és a lakossági igények indokolttá tették annak cseréjét. A pályázat keretében beszerezésre került egy fogászati kezelőegység a működéshez szükséges kiegészítőkkel együtt.

Csatolmány Méret
1.jpg (252.21 KB) 252.21 KB
IMG_2683_0.JPG (4.91 MB) 4.91 MB