Beküldő: admin | 2022. 07. 12., k – 11:10

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).

A kérelmeket 2022. augusztus 22. és 2022. szeptember 5. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2022- ben 114.000 Ft)

A kérelemhez csatolandó igazolások:

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- napban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben.