Beküldő: Anonymous (nem ellenőrzött) | 2015. 03. 02., h – 17:30

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Szántó-Perge Flóra
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Email: gyamugy@zalakomar.hu

Rövid leírás Felhívás főiskolai és egyetemi hallgatók részére pályázat útján elnyerhető ösztöndíj iránt
Bővebb leírás

Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első alapképzési vagy első mesterképzési diplomájukat szerző illetve első felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók, akik saját maguk és családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft; ha az alapképzésen vagy mesterképzésen részt vevő hallgatónak a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8., abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege.A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1-június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” rovatban feltűntetett időpontig, de legkésőbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset, stb.) miatti halasztás időszakai.A felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírását Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete által átruházott hatáskörben az Szociális és Egészségügyi Bizottság az I. félév vonatkozásában (szeptember 1-január 31. közötti 5 hónap) minden év október 1-ig, a II. félév vonatkozásában (február 1-június 30. közötti 5 hónap) minden év március 15-ig közzéteszi.A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően minden év október 15-ig, valamint március 31-ig nyújthatják be kérelmüket.A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást. Az aktív félévet minden esetben a félévente csatolandó hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben a felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogviszony létrejöttével már igényelhető.A beérkezett kérelmeket I. félév vonatkozásában minden év november 15. napjáig, a II. félév vonatkozásában minden év április 15. napjáig bírálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Letölthető dokumentumok Ösztöndíj kérelem