Választási hirdetmény

Címkék: 

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a 2010. április 11., illetve 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásához elkészült a névjegyzék.
A névjegyzék 2010. február 10.-től 2010. február 17.-én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában, ügyfélfogadási idő alatt.
A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe történő felvétel miatt – a közszemlére tétel időtartama alatt – a jegyzőnél nyújtható be kifogás.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár személyesen, vagy maghatalmazott útján kérheti a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől 2010. március 19-én 16 óráig.
A lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz igazolást - a választás mindkét fordulójára egyaránt - személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. április 6.-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást – a választás első és második fordulójára is - legkésőbb 2010. április 9.-én 16 óráig lehet kiadni.
Amennyiben a választópolgár mégsem kíván a lakóhelyétől eltérő településen szavazni, 2010. április 8.-án 16 óráig egy alkalommal kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől a névjegyzékbe való visszavételét. A Helyi Választási Iroda vezetője - a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.
A módosított névjegyzék 2010. április 9.-én 16 óráig és április 23-án 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában.
Az igazolással, valamint a településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör a 2. sz. szavazókör, címe: Zalakomár, Tavasz u. 13. (Polgármesteri Hivatal)
A mozgásukban gátolt választópolgárok kizárólag írásban kérhetik a mozgóurnával történő szavazást. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni!

Helyi Választási Iroda tagjai:

Dr. Weller-Jakus Tamás HVI vezető (jog, igazgatás)
Vaskáné Holló Adrienn HVI tag (VISZ)
Maricsné Zámbó Margit HVI tag (pénzügy)
Csöndör Lászlóné HVI tag (VISZ)
Csárdi Tamás HVI tag (informatika)

--
Helyi Választási Iroda
Zalakomár