Képújság

Képújság hírei

Képviselő-testületi ülés 2010. április 27. kedd

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülése 2010. április 27-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Zalakomár község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

2.) Beszámoló Zalakomár község Önkormányzata adóhatósága 2009. évi feladatainak ellátásáról

3.) Zalakomár község Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

4.) Zalakomár község Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és intézkedési tervére előterjesztés

5.) Zalakomár község Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló rendelettervezet megtárgyalása

6.) Javaslat a helyi állattartási rendelet felülvizsgálatára

7.) Javaslat önkormányzati bérlakások pályázati kiírására

8.) Zalakomár község települési esélyegyenlőségi tervének elkészítésére javaslat

9.) Lakner Lajos iskolaigazgató felmentési ügye (zárt ülés)

10.) Egyéb aktuális ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. november 18-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2. Zalakomár Önkormányzat 2008. év I. – III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

3. Zalakomár Község Önkormányzat 16/2008.(XI. 19.) sz. Kt. rendelet a 15/2008 (IX. 18.) sz. Kt. rendelettel módosított 10/2008. (III. 12.) sz. 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

4. Zalakomár Község Önkormányzat 17/2008. (XI. 19.) sz. Kt. rendelet a mezei őrszolgálatról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Zalakomár Község Önkormányzati szolgálati lakások bérbeadása és KMB iroda kialakítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakomár Polgármesteri Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve.
Előterjesztő: Rontó Károly jegyző

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. május 20-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1./ Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2. / Javaslat Óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lakner Lajosné Intézményvezető

3./ Javaslat Iskolai tanuló és napközis csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lakner Lajos Intézményvezető

4./ Javaslat Zalakomár Napköziotthonos Óvoda és Zalakomár Általános és Művészeti Iskola Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

5./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Pap György pénzügyi csop.vez.

6./ Zalakomár Község Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet tervezet
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző, Pap György pénzügyi csop.vez.

7./ Döntés kitüntetésről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8./ Közérdekű kérdések és Interpellációk
Előterjesztő: képviselők

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. április 29-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1./ Kulturális Központ Igazgatói állására benyújtott pályázat el bírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Meghívott: pályázó
Sebestyénné Horváth Margit könyvtári szakértő
a munkáltató által felkért szakmai bizottság tagja

2./ Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2.1/ Polgármesteri Hivatal belső átszervezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

3./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Pap György pénzügyi csop.vez.

4./ Beszámoló a 2007. évi adóhatósági feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Rontó Károly jegyző

5./ Zalakomár Község Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

5.1/Független könyvvizsgálói jelentés és záradék
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Bajor László könyvvizsgáló

5.2/Ellenőrzési jelentés Zalakomár Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szabályszerűségi szabályozott sági átfogó belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

5.3/Éves ellenőrzési jelentés 2007 év
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

6./ Döntés kitüntetésről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8./ Közérdekű kérdések és Interpellációk
Előterjesztő: képviselők

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon - Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Aktuális vetítések a képújságon:


Április 8. (Kedd)
10 óra: Riport Jánoki Aladárnéval, avagy hogyan segít a gobelin
10 óra 5 perc: ZalaTv Megyei Összefoglalója
17 óra: Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Utána: ZalaTv Megyei összefoglalója

Április 11. (Péntek)
10 óra: Riport Jánoki Aladárnéval, avagy hogyan segít a gobelin
10 óra 5 perc: ZalaTv Megyei Összefoglalója
17 óra: Riport Jánoki Aladárnéval, avagy hogyan segít a gobelin
17 óra 5 perc: ZalaTv Megyei Összefoglalója

Technikai okok miatt jövő héten kerül vetítésre.


A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1.) Jegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon

Címkék: 

Aktuális vetítések a képújságon:


Március 11. (Kedd)
17 óra: Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Utána: ZalaTv Megyei összefoglalója

Március 13 (Csütörtök)
10 és 18 órakor: Kistérségi Művészeti Fesztivál zalakomári fellépőinek műsora
Utána (kb. 11:10 és 19:10): ZalaTv Megyei összefoglalója

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. február 26-án, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D E K:

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006. (III. 29.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

3.)Zalakomár község Önkormányzatának a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletének megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

4.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. február. 12-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D E K:

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)a)A Zalakomári Kulturális Központ Alapító Okiratának elfogadása
b) A Zalakomári Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Előadó:Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző, Rátkai Józsefné megbízott vezető

3.) Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

4.) Zalakomár község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006. (III. 29.) sz. rendelete módosításának ismételt megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

5.) Zalakomár község Önkormányzatának a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendelete módosításának megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

6.) Zalakomár község Önkormányzatának a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletének megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

7.) Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon

Címkék: 

Aktuális vetítések a képújságon:


Február 12. (Kedd)
17 óra: Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Utána: ZalaTv Megyei összefoglalója

Február 14 (Csütörtök)
10 és 18 órakor: Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, Dunántúli Középkori Mezővárosok Találkozóján előadott műsora Anconai szerelmesek koncertváltozata, melyet február 10-én adtak elő a Zalakomári Művelődési Házban
Utána (kb. 10:55 és 18:55): ZalaTv Megyei összefoglalója

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. január 29.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D E K:

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)A Községi és Iskolai Könyvtár további működési formájának meghatározása a könyvtári szakfelügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján
Előadó: Varga Miklós polgármester

3.)A Képviselő-testület 2007. évi tevékenységének értékelése
Előadó: Varga Miklós polgármester

4.)Javaslat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának további racionálisabb működésére
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

5.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon

Címkék: 

Aktuális vetítések a képújságon:

Január 8. (kedd)
10 és 18 órakor: A Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös fellépése a Védőnői napon.
Utána (kb. 10:25 és 18:25): ZalaTv Megyei hírösszefoglalója

Január 10. (csütörtök)
10 és 18 órakor: A Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös fellépése az október 6-án megrendezett Népzenei Találkozón.
Utána (kb. 10:12 és 18:12): ZalaTv Megyei hírösszefoglalója

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése. 2007. december 13.-án, csütörtökön 16 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D:

1.)Közmeghallgatás
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)
a.Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 15/1995. (XII. 14.) sz. rendeletének módosításáról

b. Zalakomár község Önkormányzatának rendelete az építményadóról szóló többször módosított 16/1995. (XII. 13.) sz. rendeletének módosításáról

c. Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 29.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

3.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 29/2006. (XII. 28.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

4.)
a.Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 5/2006. (III. 29.) sz. rendeletének módosításáról

b.Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 6/2006. (III. 29.) sz. rendeletének módosításáról

c.Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete az út és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről szóló többször módosított 19/2004. (X. 13.) számú rendeletének módosításáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

5.)Beszámoló a Képviselő-testület 65/2007. (VI. 26.) sz. határozatának végrehajtásáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

6.)A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés - Frissítve a hír!

Címkék: 

A Képviselő-testület 5 óra ülésezés után sem ért a napirendi pontok végére így az 2007. november 29-én folytatódik.
Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2007. november 27.-én, kedden 17 órakor.

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester
2.)A Zalakomári Községi és Iskolai Könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatának megállapításai
Előadó: Varga Miklós polgármester
3.)A 2008. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
4.)A Zalakomári Általános és Művészeti Iskola és a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
5.)Pályázat kiírása könyvvizsgálói feladat ellátására
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
6.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
7.)Beszámoló Zalakomár község Önkormányzatának 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
8.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
9.)A 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
10.)
a.)Bérleti díjak meghatározása a 2008. évre vonatkozóan

Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
b.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló többször módosított 9/2006. (V. 31.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
11.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Közvetítések a képújságon

Címkék: 

Közvetítések a Képújságon:
November 13. Kedd:
9:00 ZataTV hír összefoglalója a megyei eseményekről
17:00 Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Napirendek: 1.) Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulása, Társulási megállapodásának megtárgyalása (Előadó: Varga Miklós polgármester)
2.) A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott dologi kiadások előirányzatainak felülvizsgálata. (Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető)
Az ülés után a ZalaTV összefoglalójának ismétlése látható

Heti vetítések a képújságon

Címkék: 

Kedd:
9:00 ZalaTV hírösszefoglalója a megyében történt eseményekről
13:00 Képviselő-testületi ülés
Napirend: Zalakarosi székhelyű kistérségi társuláshoz való csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester

18:00 ZalaTV hírösszefoglalója a megyében történt eseményekről

Oldalak

Feliratkozás RSS - Képújság csatornájára