Felhívás

Felhívjuk a figyelmet!

FELHÍVÁS!

Címkék: 

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2007. November 26-tól 2007. November 30-ig településünkön a társaság dolgozói hálózatmosást és fertőtlenítést végeznek este 22 órától másnap 02 óra közötti időszakban.
A hálózatmosás következtében a víz elszíneződése várható, mely közegészségügyi szempontból az emberi szervezetre nem káros.

Lomtalanítás

Címkék: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Rumpold Marcali Kft. 2007. őszén a lomtalanítást 2007. szeptember 21-én (pénteken) tartja.
Reggel 7 órára kell kihelyezni a vas-, papír-, kerti-, elektronikai és veszélyes hulladékokat, valamint az egyéb limlomot.
Az építési törmelék valamint a vállalkozói hulladék nem kerül elszállításra!

Á l l á s h í r d e t é s

Címkék: 

Zalakomár Község Jegyzője állást hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére!

A munkakör betöltésének feltételei:
- szakirányú középiskolai végzettség
A munkakör betöltéséhez kérjük becsatolni:
- részletes szakmai önéletrajzot
- végzettséget igazoló okiratokat másolatban
A munkakör betöltésénél előnyben részesül, aki mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 2 éves közigazgatási szervnél, pénzügyi területen megszerzett gyakorlattal rendelkezik.

Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
A jelentkezéseket beérkezésének határ ideje: 2007. augusztus 2. csütörtök 12. óra
Az állás az elbírálás után betölthető.
Jelentkezéseket Polgármesteri Hivatal 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. címre kell benyújtani. Az állás betöltésével kapcsolatos felvilágosítás a 93/586-042 telefonszámon kérhető.

FELHÍVÁS!

Címkék: 


A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. tv 5. §.(3) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani...

A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágzásától függetlenül hatósági eljárást kezdeményez azon földtulajdonosokkal, illetve földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. Ebben az esetben növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, melynek összege

20.000. - 750.000.-FT-ig terjedhet.


Zalakomár Község Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. ( III.31. ) 9. §. (1) bekezdése alapján a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomoktól megtisztítsák.

Aki a fenti kötelezettségnek nem tesz eleget, ellene szabálysértési eljárást folytatunk le, mely során 30.000.-Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Felhívás csatornájára