Felhívás

Felhívjuk a figyelmet!

FELHÍVÁS!

Címkék: 

Az utóbbi időben elszaporodtak azok az esetek, amelyek során a tolvajok idős embereket valamely szolgáltató (áram-, gáz-, vízszolgáltató..stb.) nevével visszaélve lopnak meg. Az ilyen esetekben a bűnözők a szolgáltató munkavállalóinak adva ki magukat, jellemzően idős embereket rövidítenek meg.

Rendkívül fontos felhívnunk a lakosság figyelmét arra, hogy a szolgáltató az esedékes energiadíj kiegyenlítésre soha nem alkalmaz díjbeszedőket!
A szolgáltatók munkatársai minden esetben igazolják magukat és kizárólag a mérőóra állását és gyári számát rögzítik, befizetéseket nem fogadnak el.

Kérjük Ön is segítse az idős embereket és hívja fel figyelmét erre a felhívásra.

Lomtalanítás Zalakomárban

Címkék: 

A Saubermacher-Marcali Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2008. szeptember 19-én (pénteken) lomtalanítást tart. Reggel 7 órára az út mellé külön helyezzék ki a vas-, papír-, kerti-, elektronikai és veszélyes hulladékot, valamint az egyéb limlomot az építési törmelék, valamint a vállalkozói hulladék kivételével.

Gyümölcsfesztivál Nemesdéden

Címkék: 

2008. szeptember 13-án ismét megrendezésre kerül a már hagyományossá váló gyümölcsfesztivál, Nemesdéden. A gasztronómiai rendezvények iránt mutatkozó érdeklődés hatására és a tradíciók megőrzése érdekében - a "Különleges asztali örömök Somogyban" rendezvénysorozat keretében- idén is lehetőséget teremtenek arra, hogy a települések polgárai bemutathassák, hányféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek a legkülönfélébb gyümölcsök felhasználásával ételeket készíteni.

A verseny helyszíne: Nemesdéd, Óvodaköz és Iskola területe

Időpontja: 2008. szeptember 13. (szombat)

További információ, nevezés: 8722 Nemesdéd, Fő u. 99. Telefon: (85) 345-343, (30) 640-6661, E-mail: nemesded@somogy.hu

Tankönyv árusítás!

Címkék: 

A Zalakomári Általános és Művészeti Iskola igazgatója értesíti az érintett tanulókat, hogy a 2008/2009-es tanévre szóló tankönyvek 2008. augusztus 27-én 8.00 – 16.00 óráig megvásárolhatók az iskolában.

Akik ingyenes tankönyv ellátásra jogosultak, azok a könyveiket az első tanítási napon kapják meg. Kérem őket, a tankönyv árusítás menetét ne zavarják!

Hivatali hírek

Címkék: 

KMB-s ügyfélfogadás:

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2008. augusztus 7-én 9-10 óráig a Rendősrégi Körzeti Megbízott(KMB) ügyfélfogadást tart a Polgármesteri Hivatal 6-os számu irodájában.

Hivatali ügyfélfogadás:

Felhívjuk a lakosság figyelmét, a Polgármesteri Hivatalban 2008. augusztus 8-án technikai okok miatt az ügyfélfogadás elmarad.

FELHÍVÁS!

Címkék: 


A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. tv 5. §.(3) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani...

A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágzásától függetlenül hatósági eljárást kezdeményez azon földtulajdonosokkal, illetve földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. Ebben az esetben növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, melynek összege

20.000. - 5.000.000.-FT-ig terjedhet.


Zalakomár Község Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. ( III.31. ) 9. §. (1) bekezdése alapján a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomoktól megtisztítsák.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Felhívás csatornájára