Felhívás

Felhívjuk a figyelmet!

Iparűzési Adó nyomtatványok

Címkék: 

tax ikonLetölthető a 2008. évi helyi iparűzési adó nyomtatvány és egyéb iparűzési nyomtatványok.

Az állandó helyi iparűzési adó mértéke 2%.
Az ideiglenes iparűzési adó mértéke:
- kiskereskedelmi tevékenység esetén 1000 Ft/nap
- építőipari tevékenység esetén 4000 Ft/nap

Az iparűzési adó számlaszáma:

75000112-10056497

Kattintson a csatolmányokra!

Választási Tájékoztató

Címkék: 

választási felhívás

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a 2009. június 7. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásához elkészült a névjegyzék.

A névjegyzék 2009. április 8.-tól 2009. április 15.-én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában, ügyfélfogadási idő alatt. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe történő felvétel miatt – a közszemlére tétel időtartama alatt – a jegyzőnél emelhető kifogás.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár személyesen, vagy maghatalmazott útján kérheti a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől 2009. május 22-ig.
A lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2009. június 4.-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június 2.-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást legkésőbb 2009. június 5.-én 16 óráig lehet kiadni. Amennyiben a választópolgár mégsem kíván a lakóhelyétől eltérő településen szavazni, 2009. június 4.-én 16 óráig egy alkalommal kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől a névjegyzékbe való visszavételét. A Helyi Választási Iroda vezetője - a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.

A módosított névjegyzék 2009. június 5.-én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában. Az igazolással, valamint a településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör a 2. sz. szavazókör, címe: Zalakomár, Tavasz u. 13. (Polgármesteri Hivatal) A mozgásukban gátolt választópolgárok kizárólag írásban kérhetik a mozgóurnával történő szavazást. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni!

Szavazókörök:

1.sz. szavazókör
Művelődési Ház Zalakomár, Petőfi u. 9.
2.sz. szavazókör
Polgármesteri Hivatal Zalakomár, Tavasz u. 13.
3.sz. szavazókör
Idősek Klubja Zalakomár, Fő u. 2.

Helyi Választási Iroda
Zalakomár

Óvodai beíratás

Címkék: 

óvodai beiratás
A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Kedves szülőket, hogy a 2009/2010 nevelési évre történő beíratás

2009. március 30-tól 2009. április 3-ig történik
(reggel 8.00 órától délután 16.00-ig)

Beíratásra kerülnek:
- azok a gyermekek, akik 2009. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
- azon gyermekek, akik 2009. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket előjegyzésre kerülnek.
- kötelező a beíratása: a 2004-ben született gyermekeknek, akik a tanév során betöltik 5. életévüket.

A beíratáshoz kérjük hozza magával :
- a gyermek Születési Anyakönyvi Kivonatát
- a gyermek lakcímkártyáját
- a gyermek TAJ kártyáját
- a szülő személyi igazolványát

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt és legkésőbb 2009. május 15-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

Az Óvoda Felhívása

Címkék: 

Az óvoda értesíti a lakosságot, hogy az óvónők továbbképzése miatt 2009. március 6-án (pénteken) 12:30 ig tart nyitva az óvoda, 2009. március 13-án (pénteken) ZÁRVA lesz.

2009 március 5-én (csütörtökön) 17:00 órától szülői értekezlet lesz a leendő első osztályosok szüleinek.
Téma: Óvodából az iskolába
Vendég: Lakner Lajos iskolaigazgató

Felhívás

Címkék: 


Tisztelt Utazóközönség!

A Regionális Közlekedésszervezési Iroda lakossági fogadónapot tart a jelenleg érvényes közforgalmú menetrenddel kapcsolatban.

Az egyeztetés célja, hogy kistérségünk közforgalmú vasúti és autóbuszos közlekedésének színvonala még jobban igazodjon az ÖNÖK igényeihez.

Ehhez várjuk észrevételeiket személyesen
2009. március 04-én, 10:00-18:00 között
Polgármesteri Hivatal kistanácskozó
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
alatt megtartandó fogadónapon.

Egyéb napokon telefonon, vagy írásban az alábbi elérhetőségeken várjuk észrevételeiket:
Nyugat-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda

9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.
Szombathely, 9701 Pf.404
Tel.: (94)513-160
Fax.: (94)513-165
E-mail: kti.rki.szombathely@kti.hu

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2009. február 9-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1. Zalakomár Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés (I. forduló)
Előterjesztő: Hatos Tibor pénzügyi bizottság elnöke, Rontó Károly jegyző

2. 2009. évi költségvetési rendelet mellékletét tartalmazó, mérlegtáblákról szóló 1/2009. számú rendelet
Előterjesztő: Rontó Károly jegyző

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján.

Mobil Jogsegély Program

Címkék: 


Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Zala megyei jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. Kérjük a ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:

Galambok
2009. 01. 15.
2009. 01. 29.

Polgármesteri Hivatal
2009. 02. 12.
2009. 02. 26.

Páratlan heteken
Csütörtök 14.30-tól 16.00-ig
2009. 03. 12.
2009. 03. 26.

7623 Pécs, Szabadság u. 5, tel.: 06-30/409-87-47
e-mail: egyhajoban@egyhajoban.hu web: www.egyhajoban.hu

Eboltás!

Címkék: 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kutyák 2008. évi kötelező veszettség elleni oltására a következő időpontokban kerül sor:

Kiskomáromi tűzoltószertár előtti téren:
2008. október 3-4 (péntek, szombat) 8-10 óráig

Komárvárosi Idősek otthona előtt:
2008. október 17-18 (péntek, szombat) 8-10 óráig

Az eboltás díja 2.800.-Ft/eb.

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Sportnapja

Címkék: 

Hagyományteremtő szándékkal hívjuk mozogni, sportolni a zalakarosi kistérség lakosait, a kistérségben dolgozókat. Az egészséges, mozgás gazdag életmód iránti igény felkeltését versenyek, vetélkedők, szervezésével kívánjuk előmozdítani.

2008. OKTÓBER 04. szombat 8.45 óra - ZALAKAROS
...

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Dr. Markács Adrienn elnök Zalakarosi Kistérségi Koordinációs Iroda
Novák Ferenc elnök helyettes Zalakaros Közösségi Ház igazgató
Stégli János titkár Zalakaros Közösségi Ház szervező
Csöndör Katalin tag Zalakarosi Kistérségi Koordinációs Iroda

Sportágak: (versenykiírás mellékelve)

• Férfi kispályás labdarúgó torna 18 éven felüliek részére, megyei II. osztályban
vagy magasabb osztályban szereplő játékosok
nem indulhatnak
• Gyalogtúra korhatár nélküli
• Lövészet 14 éven felüliek részére
• Férfi és női asztalitenisz egyéni verseny 14 éven felüliek, megyei vagy magasabb
osztályban szereplő játékosok nem indulhatnak
• Férfi és női sakk egyéni verseny 8 éven felüliek, megyei vagy magasabb
osztályban szereplő játékosok nem indulhatnak
• Férfi és női teke egyéni és csapatverseny- 14 éven felüliek, megyei vagy magasabb
osztályban szereplő játékosok nem indulhatnak,
csapat létszám 2 fő

Általános indulási feltétel: Valamennyi sportágban a kistérség valamely településén élő vagy dolgozó személyek indulhatnak.

Nevezés: 2008. szeptember 30-ig a Zalakarosi Kistérségi Koordinációs Iroda címére (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.), vagy a 93/386-042/25 fax számra, illetve a kisterseg@zalakaros.hu e-mail címre

Kérjük a nevezésen megjelölni a sportnapon indulók pontos létszámát, mert
csak az ő részükre tudunk étkezési lehetőséget biztosítani!!

Kérjük a nevezésben megjelölni a csapatvezetőt, aki az étkezési jegyeket átveszi.

Étkezési jegyek átvétele: megnyitó előtt.

Ünnepélyes megnyitó: 8.45 órakor Sportcentrum (Thermál u. 1).
8.45 órakor Rossz idő esetén- Általános Iskola (Liget u. 28)

Eredményhirdetés: 14.30-tól folyamatosan Általános Iskolában

Egyéb:

A külön nem szabályozott kérdésekben az adott sportági szakszövetség szabályai az irányadók.

Óvás esetén a versenybíróság dönt.

A rendezvényt a gyalogtúra kivételével rossz idő esetén is lebonyolítjuk.

Az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
Az eredményhirdetést követően igény szerint, csoportos belépéssel, lehetőség van a termálfürdő igénybevételére
Információ: Markács Adrienn 30/695-0137
Stégli János 30/908-1531

Álláshirdetés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet büntetlen előéletű, fegyvertartási engedéllyel rendelkező 3 fő részére mezőőri feladatok ellátására.

Az állások 2008. november 1-től betölthetők.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2008. október 6. 12,00 óra

Érdeklődni Varga Miklós polgármesternél lehet a 30/620-2516-os telefonszámon.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Felhívás csatornájára