Tankönyvtámogatás igénylése

Címkék: 

Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy tankönyvvásárlási támogatásban részesíti a Zalakomár közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik sajátos nevelési igényű nevelési oktatási intézmény tanulói, középiskolában, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A tankönyvvásárlási támogatás biztosításához iskolalátogatási bizonyítvány szükséges. A kérelmeket 2010. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú helyiségében.