Lakossági felhívás - veszélyhelyzet

Tisztelt Lakosság!
Mai napon Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, ahol az alábbi döntések születtek a koronavírus megelőzése érdekében:
Minden intézményben (hivatal, óvoda, művelődési ház, védőnői és orvosi rendelők, telephelyeink.) elrendeltük a gyakoribb takarítást és fertőtlenítést.
Az óvoda zárva tartását egyelőre nem rendeltük el, hiszen még nincs egységes kormányzati döntés. Azonban arra kérünk minden szülőt, hogy hétfői napon azok vigyék el gyermekeiket az óvodába, akik nem tudnak gondoskodni a felügyeletről. A hiányzásokat igazoltnak tekintjük. Az óvodába elvitt gyermekek esetében az óvodai dolgozók kiemelten figyelnek a rendszeres kézmosásra és kézfertőtlenítésre. A kilincseket és használati tárgyakat rendszeresen fertőtlenítjük.
A Zalakomári Művelődési Ház nagyrendezvényt mindaddig nem szervez, míg a kialakult helyzet nem rendeződik, azonban egyelőre nyitva áll, a csoportok próbái megtarthatók. Természetesen itt is kiemelt figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre.
Önkormányzati hivatalunk hétfői napon egyelőre megtartja ügyfélfogadását, azonban kérjük a lakosságot, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel a hivatalt. Telefonon rendelkezésre áll a hivatal az ügyek intézésére a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu email címen.
Szakáll Tibor az Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatja a tanulókat és szülőket, hogy az iskola hétfőtől szünetet tart, a tanulmányokkal kapcsolatos információkat jövő héten fogják közzétenni.
Az iskolai szünettel kapcsolatban kérjük a szülőket, hogy gyermekeik lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, felügyelettel!
Megkérjük a lakosságot, hogy a településen rendezett garázsvásárokat szíveskedjenek szüneteltetni, mindaddig, amíg a helyzet nem rendeződik.
Felhívom a lakosság figyelmét a továbbiakban arra, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és a betegek látogatását is mellőzzék! A távolságtartás és a kézmosás az egyik legjobb módszer a vírus terjedésével szemben.
Különösen fontos a kézmosás:
• Tüsszentés és köhögés után
• toalett használat után
• ételkészítés előtt, alatt és után
• étkezés előtt
• ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk
• ha betegeket gondozunk
• ha állatokat gondozunk/gondoztunk
• ha kezünk láthatóan piszkos
Fontos kiemelni, hogy a koronavírust érintő hírekkel kapcsolatban mindig valós információkat szerezzenek az alábbi elérhetőségeken:
Weboldal: https://koronavirus.gov.hu/
Telefon: 06 80/277-455, 06 80/277-456
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

Együttműködésüket megköszönve:
Csárdi Tamás polgármester