Korlátozások a Húsvéti Ünnepek alatt!

Tisztelt Zalakomáriak!
A kormány meghosszabbította a kijárási korlátozásokat. Megadta egyben a polgármestereknek a jogot, az ezzel járó felelősséggel, hogy a húsvéti időszakra szigorításokat rendelhessenek el az általuk vezetett településekre.
Ezért a holnapi naptól (április 12. vasárnap) 5:00 órától április 13-án (hétfőn) 24:00 óráig a közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további – szigorításokat rendeltem el!
Ezen intézkedések megalkotásakor az elmúlt napokban országosan sajnos gyorsan emelkedő betegszámot, valamint az alábbi szempontokat vettem figyelembe:
1. A legfontosabb az ember – a járványhelyzetben pedig az ember életének és egészségének védelme.
2. Kiemelkedően fontos a járvány lassítása, az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése. Ennek a küzdelemnek az eredményessége érdekében álláspontom szerint szigorításokra van szükség.
3. Az emberek többsége elfogadja és támogatja a szigorúbb szabályozást. Az emberek jelentős része hetek óta betartja azokat a kéréseket, szabályokat, amelyeknek a lényege, hogy aki teheti, maradjon otthon. Köszönöm az együttműködést idősnek és fiatalnak egyaránt.
4. Ebben az időszakban is sok mindent lehet csinálni, amivel az egyén sem magát, sem másokat nem veszélyeztet, ezért a szigorítás nem lehet öncélú, hanem észszerűnek kell lennie.
5. Ebben a mostani időszakban mindenkinek arra érdemes koncentrálnia, ami valóban nélkülözhetetlen. Természetesen ez kiterjed különösképpen a munkába járásra, hiszen a munkahelyek megvédése egyben kiemelkedően fontos társadalmi és szociális cél is kell, hogy legyen.
A szabályozás fő célja, hogy mindenfajta csoportosulást kerülni kell!
Ezen alapelvek figyelembevételével, a képviselő-testület támogató véleményének meghallgatása után, Nagykanizsa Rendőrkapitányával egyetértésben a mai nappal az alábbi rendelkezéseket hoztam:
1. A legfontosabb alapelv, hogy a hétfőn éjfélig tartó időszakban Zalakomárban a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.
2. Engedélyezett a munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség ellátása, az egészségügyi ellátás, állatok esetében a sürgősségi orvosi ellátás igénybevétele.
3. Alapos indoknak minősül a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
4. Ellátási szempontból csak az élelmiszerboltok, dohányboltok, a benzinkút kereshetőek fel! Kérem ennek a szabálynak a figyelembe vételét a következő napok nyitva tartása tekintetében minden egyéb kereskedelmi és szolgáltató egységtől.
5. Háziállatot sétáltatni kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 300 méteres körzeten belül, maximum 30 perc időtartamban lehet.
6. Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.
A rendelet szabályainak be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal szankcionálható. A célunk nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás, valamint egészségünk védelme érdekében a szabályok betartása és betartatása.
A rendelet betartatásában a rendőrség és a polgárőrség közreműködését kértem.
Tudom, hogy ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz. Különösen igaz ez az idős emberekre és a fiatalokra. Tudom, hogy a Húsvét kiemelkedő hitéleti időszak, tudom, hogy családi ünnep is, tudom, hogy gyönyörű tavaszi idő van, de semmi sem lehet fontosabb most a védekezésnél, az emberi élet mentésénél és az egészség megőrzésénél. Ezért a szabályok betartását kérem mindenkitől! Nem azért, mert rendeletben van, és nem azért, mert be nem tartásuk szankcióval jár, hanem mert most ez mindenki érdeke. Ha valaki ezeket a szabályokat nem tarja be, az nem a polgármestert, a kormányt, a rendőrt, hanem elősorban saját magát csapja be.

Zalakomár polgármestereként számítok Önökre!
Áldott Húsvétot kívánok! Vigyázzunk egymásra!
Csárdi Tamás polgármester