Képviselő-testületi alakuló ülés - 2019.10.28 13 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2019. október 28-án (hétfőn) 13:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Molnárné Pozsgai Sarolta HVB elnök

3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jövőbeni működtetésének ügye
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.