Képviselő testületi - 2018. október 29.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. október 29-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez javaslat kérése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2019-ben megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató, Csárdi Tamás polgármester

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

12.) Szakáll Tibor intézményvezető 2. ciklusú intézményvezetői megbízásának véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

13.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/2. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.