Képviselő-testületi ülés - 2021. június 28. 17:30

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2021. június 28-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: Berke László r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Csárdi Áron, Szépfalusi István, Molnárné Pozsgai Sarolta mezőőrök

3.) Az Egyetértés Sportegyesület 2020. II. félévi és 2021. I. félévi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

4.) A Zalakomárért Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Marton László elnök

5.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2020. évi tevékenységéről
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató

6.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) A polgármestert megillető 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Ingatlanvásárlási kérelmekről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.)Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.