Képviselő-testületi ülés - 2019. október 30. 17:00 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. október 30-án (szerda) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

4.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2020-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné igazgató

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata, az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről új rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomár, 72/5, 72/7, 1219/10, 1219/11, 1219/12 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele, illetve a 1219/8, 1219/13 és 1246/3 hrsz-ú ingatlanok állami tulajdonba adása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakomár I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.