Képviselő-testületi ülés 2010. április 27. kedd

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülése 2010. április 27-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Zalakomár község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

2.) Beszámoló Zalakomár község Önkormányzata adóhatósága 2009. évi feladatainak ellátásáról

3.) Zalakomár község Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

4.) Zalakomár község Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és intézkedési tervére előterjesztés

5.) Zalakomár község Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló rendelettervezet megtárgyalása

6.) Javaslat a helyi állattartási rendelet felülvizsgálatára

7.) Javaslat önkormányzati bérlakások pályázati kiírására

8.) Zalakomár község települési esélyegyenlőségi tervének elkészítésére javaslat

9.) Lakner Lajos iskolaigazgató felmentési ügye (zárt ülés)

10.) Egyéb aktuális ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.