Ülés

Képviselő-testületi ülés.

Képviselő-testületi ülés - 2010.október 12

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélyes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2010. október 12.- én (kedd) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

2.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület képviselőinek valamint a
polgármester eskütétele

3.)A polgármester programjának ismertetése

4.)A polgármester illetményének megállapítása

5.)Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

6.)Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele

7.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület Bizottságainak megválasztása

8.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

9.)Egyéb, aktuális ügyek

a.)A képviselői keretről és a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Weller- Jakus Tamás, jegyző

b.)Zalakomári Művelődési Ház vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása- zárt ülés keretében
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

Képviselő-testületi ülés 2010. március 23.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülése 2010. március 23-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Beszámoló Zalakomár község közrendjéről, közbiztonsági helyzetéről

2.) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3.) A Zalakomári Kulturális Központ és Könyvtár megszüntető okiratának megtárgyalása

4.) A Zalakomári Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratainak módosítására javaslat

5.) A állattartás helyi szabályainak felülvizsgálatára javaslat

6.) Egyéb ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2010. február 9.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2010. február 9-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1. Tájékoztatás a Sportegyesület és a helyi művészeti csoportok 2009. évi tevékenységéről, a 2010. évi tervekről és a várható költségekről

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv

3. A 2010. évi költségvetési rendelet tervezet megtárgyalása

4. Parrag Jánosné fellebbezése (zárt ülés)

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2010. január 26.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2010. január 26-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1. Jegyzői állásra beérkezett pályázatok elbírálása

2. Orvosi rendelő felújítására benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása

3. Az Önkormányzat 2010. évi munkaterve

4. Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló vizsgálati jelentésre intézkedési terv

5. Kuzma Róbert és Németh Adrián körzeti megbízottak 2010. évi lakbérének meghatározása

6. Egyéb ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2009. október 22.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2009. október 22-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Aljegyzői pályázatok elbírálása

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2009. szeptember 15.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2009. szeptember 15-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) - Zalakomár község Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetési beszámolója
- Zalakomár község Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 5/2009. (III. 4.) sz. KT. rendeletének módosítása
- A 2008. évre vonatkozó belső ellenőri vizsgálati jelentés

3.) Alapító Okiratok módosítása

4.) A Zalakomári Általános Iskola SZMSZ és egyéb szabályzatainak módosítása

5.) Tanuló- és napközis csoportok számának meghatározása a Zalakomári Általános Iskolában a 2009-2010 oktatási évre vonatkozóan

6.) A zeneiskolai és az egyéb művészeti ágakon fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 17/2005. (IX. 14.) sz. KT. rendelet módosítása

7.) A zalakomári szennyvíztelep tulajdoni hányad megosztása

8.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

9.) Karl Oswald Schellheimer felajánlása

10.) Kobán Szebasztián Patrik beadványa

11.) Horváth Gyuláné fellebbezése

12.) Kovács Ilona fellebbezése

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2009. július 21.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2009. július 21-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1. Zalakomár Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2009. április 14.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése 2009. április 14-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1. Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról

2. Zalakomár Község Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása, a pénzmaradvány jóváhagyása

3. ÖNHIKI pályázat benyújtása

4. a) Napközi-otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
b) Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Pedagógiai Programja, Minőségirányító rendszere

5. Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és az Egyesített Szociális Intézmény 2009. évi költségvetésének elfogadása

6. 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

7. Önkormányzati szociális bérlakások kiutalása

8. Az M7-es autópálya építéséhez kapcsolódó pótkisajátítás

9. Egyéb ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt a Zalakomár.hu oldalon is!

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2009. február 9-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1. Zalakomár Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés (I. forduló)
Előterjesztő: Hatos Tibor pénzügyi bizottság elnöke, Rontó Károly jegyző

2. 2009. évi költségvetési rendelet mellékletét tartalmazó, mérlegtáblákról szóló 1/2009. számú rendelet
Előterjesztő: Rontó Károly jegyző

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. november 18-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1. Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2. Zalakomár Önkormányzat 2008. év I. – III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

3. Zalakomár Község Önkormányzat 16/2008.(XI. 19.) sz. Kt. rendelet a 15/2008 (IX. 18.) sz. Kt. rendelettel módosított 10/2008. (III. 12.) sz. 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

4. Zalakomár Község Önkormányzat 17/2008. (XI. 19.) sz. Kt. rendelet a mezei őrszolgálatról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Zalakomár Község Önkormányzati szolgálati lakások bérbeadása és KMB iroda kialakítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakomár Polgármesteri Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve.
Előterjesztő: Rontó Károly jegyző

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testültei ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. augusztus 18-án, hétfőn 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1./Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2./ Zalakomár Község Önkormányzat 2008. év I. félévi költségvetési beszámoló és a 10/2008. (III.12) sz. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

3./ Ingatlan vagyon átadása Balatonmagyaród Község Önkormányzat részére
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

4./ Ingatlan vagyon átvétele Nemesvid és Somogysimonyi községektől
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

5./ Javaslat Általános és Művészeti Iskola Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Lakner Lajos Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

6./ Közérdekű kérdések és Interpellációk
Előterjesztők: képviselők

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. május 20-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1./ Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2. / Javaslat Óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lakner Lajosné Intézményvezető

3./ Javaslat Iskolai tanuló és napközis csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Hatos Tibor Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Lakner Lajos Intézményvezető

4./ Javaslat Zalakomár Napköziotthonos Óvoda és Zalakomár Általános és Művészeti Iskola Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

5./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Pap György pénzügyi csop.vez.

6./ Zalakomár Község Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet tervezet
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző, Pap György pénzügyi csop.vez.

7./ Döntés kitüntetésről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8./ Közérdekű kérdések és Interpellációk
Előterjesztő: képviselők

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. április 29-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirendi Pontok:

1./ Kulturális Központ Igazgatói állására benyújtott pályázat el bírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Meghívott: pályázó
Sebestyénné Horváth Margit könyvtári szakértő
a munkáltató által felkért szakmai bizottság tagja

2./ Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

2.1/ Polgármesteri Hivatal belső átszervezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

3./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Pap György pénzügyi csop.vez.

4./ Beszámoló a 2007. évi adóhatósági feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Rontó Károly jegyző

5./ Zalakomár Község Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

5.1/Független könyvvizsgálói jelentés és záradék
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Bajor László könyvvizsgáló

5.2/Ellenőrzési jelentés Zalakomár Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szabályszerűségi szabályozott sági átfogó belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

5.3/Éves ellenőrzési jelentés 2007 év
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Rontó Károly jegyző

6./ Döntés kitüntetésről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8./ Közérdekű kérdések és Interpellációk
Előterjesztő: képviselők

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon - Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Aktuális vetítések a képújságon:


Április 8. (Kedd)
10 óra: Riport Jánoki Aladárnéval, avagy hogyan segít a gobelin
10 óra 5 perc: ZalaTv Megyei Összefoglalója
17 óra: Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Utána: ZalaTv Megyei összefoglalója

Április 11. (Péntek)
10 óra: Riport Jánoki Aladárnéval, avagy hogyan segít a gobelin
10 óra 5 perc: ZalaTv Megyei Összefoglalója
17 óra: Riport Jánoki Aladárnéval, avagy hogyan segít a gobelin
17 óra 5 perc: ZalaTv Megyei Összefoglalója

Technikai okok miatt jövő héten kerül vetítésre.


A Képviselő-testületi ülés napirendje:

1.) Jegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. február 26-án, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D E K:

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006. (III. 29.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

3.)Zalakomár község Önkormányzatának a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletének megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

4.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján. Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Ülés csatornájára