Óvodai beíratás - hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás módja:

Az Oktatási Hivatal elnöke Dr. Gloviczki Zoltán által kiküldött levelében tájékoztat a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
Kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójával egyeztetve 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020.08.31-ig 3. életévüket betöltik.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első óvodai nevelésének napján történik.
A szülőket írásban értesítjük gyermekük óvodai felvételéről.

Varga Zoltánné óvodavezető