Óvodai beíratás

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Szülőket, hogy a 2021/2022 nevelési évre történő beíratás
2021. április 20 - 2021. április 22. időszakban történik (reggel 8.00 -tól délután 15.00-ig)

Beíratásra kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31. - 2021.12.31. között tölti be 3. életévét.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
- gyermek Lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- gyermek TAJ kártyája
- szülő személyi igazolványa

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján a 2021/2022 nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni az óvodába. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor (2021.09.01.).

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvodavezető dönt, és tájékoztatja az érintett szülőket.

Varga Zoltánné
óvodavezető