Meghívó - XXXI. Nemzetközi Sporttörténeti Konferenciára


Zalakomár, 2014. március 21-22.

Program:
2014. március 21. péntek
18:00 dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó élménybeszámolója a Zalakomári Művelődési Házba

2014. március 22. szombat
14:00 Testvér-települési park avatása a Kossuth utcában
16:00 Sporttörténeti Konferencia a Zalakomári Művelődési Házban

Előadók:
- Antal Előd 275-szörös válogatott jégkorongozó
- Csiki András Hargita megyei sportigazgató
- Somlai Attila sportújságíró
- Tóth Margit tekevilágbajnok
- Horvát Mestrovics Ferenc Lendvai Sportszövetség elnöke
- Mecser Lajos olimpikon, EB 2. atléta

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a konferencia szervezői és Varga Miklós polgármester.

Képviselő-testületi ülés - 2014. február 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2014. február 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
Nyílt ülés:

1./ Takarító-temetőgondnok munkakörre kiírt álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozás
Előadó: Varga Miklós polgármester

4./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1./ Szociális bérlakás kérelemről döntés
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Fellebbezési kérelem elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Jégcsapok veszélyei

A hőmérséklet ingása miatt, az olvadás és fagyás következményeként csúszós járdákra és veszélyesen lelógó, tetőről leeső jégcsapokra számíthatnak a gyalogosok.

A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a jogszabályok szerint a veszélyes, lelógó jégcsapok okozta veszélyhelyzet elhárítása az ingatlan tulajdonosának felelőssége /A Polgári Törvénykönyvről szóló 1958. évi IV. törvény 352. § (1) bekezdése szerint az "épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelős ..."/.
Ezen jogszabály alapján az épületek ereszcsatornáján, tetőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta veszélyhelyzet elhárítása az ingatlan tulajdonosának felelőssége, nem a tűzoltóké. A jégcsapok eltávolítását a tulajdonosok végezzék, vagy végeztessék el, a nehezen hozzáférhető helyekről a tűzoltóság térítés ellenében végzi el a mentesítést.

A tulajdonos köteles továbbá a veszélyes hótömegekről és jégcsapokról a járókelőket figyelmeztetni, ugyanis akár gondatlanságból elkövetett emberöléssel is gyanusítható az, akinek házáról egy lehulló jégcsap halált okoz.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátóipari egységek, árusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok folyamatos tisztántartásáról, az átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől való megtisztításáról, a síkos járdaszakaszok hintéséről, sózásáról, a jégcsapok eltávolításáról is a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.

A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a személyi sérülések és balesetek elkerülése érdekében kéri a járókelőket, hogy körültekintően közlekedjenek, és fokozottan figyeljenek környezetükre.

Képviselő-testületi ülés - 2014. február 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2014. február 3-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
Nyílt ülés:
1./ Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2./ Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3./ Az Egyetértés Sportegyesület 2013. évi elszámolása, 2014. évi támogatási kérelme
Előadó: Varga Miklós polgármester, Tóth-Pajor Mátyás elnök

4./ 2014. évi közbeszerzési terv
Előadó: Varga Miklós polgármester

5./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, polgármesteri beszámoló
Előadó: Varga Miklós polgármester

6./ Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Választási hirdetmény

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.

Zalakomár községben a szavazóhelyiségek címe az alábbi:

- 001. szavazókör: Művelődési Ház 8751 Zalakomár, Petőfi u. 9.
- 002. szavazókör: Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.
- 003. szavazókör: Öregek Napközi Otthona 8752 Zalakomár, Fő u. 2.

A Helyi Választási Iroda vezetője: Papné Szabó Mónika jegyző

Lakossági tájékoztató

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszak alacsony hőmérséklete ellenére a téli sportolásra alkalmas tavaink jégvastagsága nem alkalmas korcsolyázásra illetve a jégen tartózkodásra. A hét végére előre jelzett enyhülés tovább csökkenti a keletkezett jégtakaró vastagságát. Ez úton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a tavakon részlegesen kialakult jégrétegen való tartózkodás fokozottan élet- és balesetveszélyes!

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tájékoztató letöltése

Ki tud többet olvasni - olvasási pályázat

Kedves Olvasó Barátunk!

Az első olvasást népszerűsítő pályázatunk sikerére, és a zalakomári általános iskolások kérésére, 2014-ben újból meghirdetjük a „Ki tud többet olvasni” pályázatunkat.
Feladat: adott idő alatt minél több könyvet elolvasni. A pályázat 2014. január 15-től 2014. május 15-ig tart. A pályázónak ez idő alatt kell elolvasnia annyi könyvet, amennyit tud. Havi lebontásban várjuk a listát az olvasott művekről, minden hónap 15-ig. Az első határidő február 15. Az olvasmánylistát elektronikus úton a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail címre várjuk, de papír alapon is elfogadjuk.

Az idén bónusz pontokat is lehet gyűjteni. A Zalakomári Művelődési Ház facebook oldalán minden hónap 15-én közzé teszünk 5 könyvet (minden korcsoportnak külön), aminek az elolvasása az adott hónapban (15-től 15-ig) duplán számít: két könyvnek, és dupla oldalszámnak. A hónap könyvei közül annyit olvashatnak el a pályázók, amennyit szeretnének, minden elolvasott bónusz könyvet duplán számítunk!

Könyvekhez kapcsolódó kérdések, feladatok (melyeket minden könyvhöz kötelező kitölteni):
• Könyv szerzője, címe
• Oldalszám
• Minimum két idézet a könyvből
• Főbb szereplők felsorolása
• Rövid értékelés

Pályázhatnak:
• Alsósok
• Felsősök
• Középiskolások
• 18 év felettiek korhatár nélkül

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elolvasót. A pályázatra nem csak helyi versenyző, hanem bárki nevezhet, a 4 hónap alatt bármikor csatlakozhat!

Képviselő-testületi ülés - 2013.december 16.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. december 16-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
1./ Álláspályázatok elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

5./Az önkormányzat és szervei 2014. évi munkaterve
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

8./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1./ Szociális bérlakás kérelemről döntés
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica - Tájékoztató 2014

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. keretében nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 4 db
- Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 18.000,- Ft/hó

„B” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 1 db
Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 4.000,- Ft/hó

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára