Képviselő-testületi ülés 2014. október 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. október 3-án (pénteken) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1.) Intézményi áramszolgáltató kiválasztása a 2015. évre vonatkozóan
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Beszámoló az elmúlt négy év munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. szeptember 10. 16 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. szeptember 10-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Varga Miklós polgármester

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló (Zalakomári Művelődési Ház 2013. év I. félévi beszámoló külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Zalakomári Művelődési Ház 2013. évi költségvetés módosítása külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Varga Miklós polgármester

6.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Választási hirdetmény

Helyi Választási Iroda
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy Zalakomár Nagyközségben 2014. október 12.-re kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek választáson polgármester jelölt az:

- akit a választópolgárok (2324 fő) legalább 3%-a, 70 fő jelöltnek ajánlott,

képviselőjelölt az:
- akit a választópolgárok (2324 fő) legalább 1 %-a 24 fő jelöltnek ajánlott.

Jelölt(ek)et bejelenteni 2014. szeptember 8.-án 16 óráig lehet az ajánlóív - Helyi Választási Bizottság részére történő –leadásával.
Papné Szabó Mónika
Helyi Választási Iroda vezetője

Képviselő-testületi ülés - 2014. augusztus 11. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. augusztus 11-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Településrendezési terv, Helyi Építési Szabályzat előzetes véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Klie Zoltán főépítész

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. május 28. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. május 28-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadása-átvételéről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

4./ Beszámoló a 2013. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5./ A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./ Egyebek

Zárt ülés:
1./ Fellebbezés elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lakossági felhívás

Prepok Attila tű. alezredes polgári védelmi felügyelő felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkező 48 órában jelentős mennyiségű csapadék várható viharos erejű szél kíséretében illetékességi területünkön. Az előrejelzett 80-90 km/órás széllökések anyagi károkat okozhatnak.

Az aktuális helyzetről a http://met.hu oldalon tájékozódhatnak.

Rendkívüli csapadék és viharos időjárás érkezik

Karitatív kampány

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal karitatív kampányt indított a Németh család megsegítésére.

„2014.05.04-én Zalakomárban leégett a családi házunk tetőtere, amit a közelmúltban fejeztünk be saját erővel, folyamatos belső felújítás után. Mivel a földszinten lakott édesapám, két középső csoportos ikerfiúnkkal ez jelentette számunkra a teljes életteret. A tűzben mindenünk odaveszett. Elsősorban anyagi segítségre lenne szükségünk ahhoz, hogy építési anyagokhoz jussunk, a házunkat újból lakhatóvá tudjuk tenni, az életünket újra tudjuk kezdeni.”

A karitatív kampányt az UniCredit Bank Hungary Zrt. Nagykanizsai fiókja is támogatja, aki kampány számára ingyenesen biztosítja a bankszámlaszámot, melyre a család várja a felajánlásokat.

Számlatulajdonos: Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
Bankszámlaszám: 10918001-00000085-20470042
Kedvezményezett: Németh Család

Képviselő-testületi ülés - 2014. május 5. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján 2014. május 5-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Beszámoló a község közbiztonságáról
Előadó: Tóth Árpád őrsparancsnok

2.) Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről
Előadó: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő

3.) Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Csárdi Áron mezőőrök

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

6.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester

8.) Zalakomári Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Figyelemfelhívás - Rókák tavaszi orális immunizálása

A BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség tájékoztatása alapján értesítem, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet alapján végzendő, a rókák 2014. évi tavaszi orális immunizálására Zala megyében április 10. és 15. között kerül végrehajtásra.

A veszettséggyanús állatokat továbbra is az állategészségügyi hatóság utasítása szerint kell kezelni.
Zalaegerszeg, 2014. március 31.
Tisztelettel:
Egri Gyula tű. ezredes
főtanácsos
igazgató

Képviselő-testületi ülés - 2014. március 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2014. március 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

Nyílt ülés:
1./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csepella Judit védőnő, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Mihalics Tibor háziorvos, Dr. Pataky György fogorvos

2./ Védőnői munkakörre kiírt álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Varga Miklós polgármester

3./ A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004.(III.31.) rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

4./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

5./ Zalakomár Fő utca, Attila utca burkolat felújítási munka projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízási szerződés kötése
Előadó: Varga Miklós polgármester

6./ Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára