Képviselő-testületi alakuló ülése 2014.október 20.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2014. október 20-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nyírő Sándorné HVB elnök
3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
8. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
13. Döntés a volt polgármester részére javadalmazás megállapításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2014

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. október 9-től október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatalának Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Tilos az ebeket szabadon engedni, a szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Képviselő-testületi ülés 2014. október 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. október 3-án (pénteken) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1.) Intézményi áramszolgáltató kiválasztása a 2015. évre vonatkozóan
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Beszámoló az elmúlt négy év munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. szeptember 10. 16 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. szeptember 10-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Varga Miklós polgármester

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló (Zalakomári Művelődési Ház 2013. év I. félévi beszámoló külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Zalakomári Művelődési Ház 2013. évi költségvetés módosítása külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Varga Miklós polgármester

6.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Választási hirdetmény

Helyi Választási Iroda
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy Zalakomár Nagyközségben 2014. október 12.-re kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek választáson polgármester jelölt az:

- akit a választópolgárok (2324 fő) legalább 3%-a, 70 fő jelöltnek ajánlott,

képviselőjelölt az:
- akit a választópolgárok (2324 fő) legalább 1 %-a 24 fő jelöltnek ajánlott.

Jelölt(ek)et bejelenteni 2014. szeptember 8.-án 16 óráig lehet az ajánlóív - Helyi Választási Bizottság részére történő –leadásával.
Papné Szabó Mónika
Helyi Választási Iroda vezetője

Képviselő-testületi ülés - 2014. augusztus 11. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. augusztus 11-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Településrendezési terv, Helyi Építési Szabályzat előzetes véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Klie Zoltán főépítész

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. május 28. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. május 28-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadása-átvételéről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

4./ Beszámoló a 2013. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5./ A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./ Egyebek

Zárt ülés:
1./ Fellebbezés elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lakossági felhívás

Prepok Attila tű. alezredes polgári védelmi felügyelő felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkező 48 órában jelentős mennyiségű csapadék várható viharos erejű szél kíséretében illetékességi területünkön. Az előrejelzett 80-90 km/órás széllökések anyagi károkat okozhatnak.

Az aktuális helyzetről a http://met.hu oldalon tájékozódhatnak.

Rendkívüli csapadék és viharos időjárás érkezik

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára