Somssich Antal Általános Iskola Iskolai beíratásáról szóló tájékoztató

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok
a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
 állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket
beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon, intézményünk, valamint a Nagykanizsai Tankerületi Központ honlapján találja meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik
gyermeküket:
 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.
 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2
kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.
1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás
folyamatának ügyintézésére Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség 2020. április 28-tól 2020. április 29-ig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Óvodai beíratás - hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás módja:

Az Oktatási Hivatal elnöke Dr. Gloviczki Zoltán által kiküldött levelében tájékoztat a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
Kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójával egyeztetve 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020.08.31-ig 3. életévüket betöltik.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első óvodai nevelésének napján történik.
A szülőket írásban értesítjük gyermekük óvodai felvételéről.

Varga Zoltánné óvodavezető

Lakossági felhívás 10. - veszélyhelyzet

Védőnői ellátás- tájékoztató
Kedves Szülők!
Jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a védőnői ellátás is módosul. Mindannyiunk érdeke a vírus megfékezése, ezért a személyes kapcsolattartás minimalizálására van szükség. Szeretnék megkérni minden kedves Szülőt, hogy csak előzetes egyeztetés esetén jöjjön tanácsadásra. A váróban egyszerre csak egy ember tartózkodhat, jó idő esetén a többiek kint várakozzanak, lehetőleg egymástól 2 méteres távolságot tartva. A tanácsadóba továbbra is csak egészséges gyermek jöhet, erre most fokozott figyelmet fordítunk, továbbá csak egy kísérővel jelenjen meg. Felső légúti panasszal senki ne keresse fel személyesen a tanácsadót.
A csecsemő tanácsadások a megszokott módon zajlanak, de a fent leírt szabályok betartásával és csak a kötelező védőoltásokat adjuk be, egyéb státuszvizsgálatok halasztódnak.
Védőoltási kötelezettség esetén a mérések a házi gyermekorvosi tanácsadáson történnek meg a kettős megjelenés elkerülése érdekében.
Kérés, hogy csak a legszükségesebb esetben, akkor is előzetes bejelentkezés alapján keressenek a 30/430-6450 telefonon, messengeren, facebookon. Minden szükséges segítséget megadok.
Megértésüket köszönjük!
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra!
Köszönettel: Tomai Helga

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat - tájékoztató
A koronavírussal kapcsolatban kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálata megváltozott rendben tartja ügyfélfogadását.
Kérünk mindenkit, hogy csak nagyon indokolt esetben keresse fel személyesen családsegítő munkatársunkat ügyfélfogadási időben. Lehetőség szerint csak egy személy látogasson a felmerülő problémájával a családsegítő irodába. A folyosón várakozók száma maximum 2 fő lehet.
Minden más esetben a 93/386-017/22 -es telefonszámon kaphat tájékoztatást.
Családlátogatásra csak rendkívüli helyzetben kerül sor.
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat

Lakossági tájékoztató- testületi ülés elmarad!
Hivatkozva a veszélyhelyzetre és katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2020. március 30-ára tervezett munkaterv szerinti soron következő képviselő-testületi ülés elmarad. A tervezett napirendi pontok megtárgyalását későbbre halasszuk.
Csárdi Tamás polgármester

Lakossági felhívás 9. - veszélyhelyzet - összefoglaló

Lakossági Tájékoztató Veszélyhelyzetben!

Tisztelt Lakosság! Kérem figyelmesen olvassák végig lakossági tájékoztatónkat, mely Zalakomár településre vonatkozik. Mindannyiunk érdekében az alábbi helyi és kormányzati döntések születtek:
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatban:
Önkormányzatunk és a konyha közösen megszervezte a zalakomári gyermekek közétkeztetését az alábbi formában:
Azok a gyermekek, akik a helyi iskolába és óvodába járnak, külön kérés nélkül házhoz szállítva megkapják az egyszeri ételt hétköznaponként.
Azok a gyermekek, akik zalakomári lakosok és nem a helyi intézményekbe járnak, azoknak kérniük kell a közétkeztetést gyermekei után az alábbi telefonszámon: 06 30/291-8426 Az étkezést csak egy alkalommal kell kérni, utána az ellátás folyamatos!
Zalakomári Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban:
2020. március 17-től határozatlan ideig szüneteltetjük a személyes ügyfélfogadást, egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton vagy telefonon intézzék az ügyeiket. Levelek a Hivatal előterében található ládában is elhelyezhetőek. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen.
Zalakomári Művelődési Házzal kapcsolatban:
A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 5.§-a értelmében a Zalakomári Művelődési Ház nem látogatható, így azt bezártuk, a próbák, rendezvények bizonytalan ideig nem kerülnek megtartásra.
Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás:
Abban az esetben, ha Ön külföldről (Olaszország, Ausztria) érkezett haza, akkor hazajövetelét követően külföldi terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel egészségi állapotát, és önkéntesen ne hagyja el lakóotthonát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.
Járási ügysegéddel kapcsolatban:
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető asszony a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17. napjától kezdődően az ügysegédi ügyfélfogadást átmenetileg szünetelteti.
Háziorvosok rendelésével kapcsolatban:
Ha a családtagja felső légúti tünetet észlel automatikusan izolálni szükséges a tünetek súlyosságától függetlenül. Ezzel számtalan életet menthetünk meg és megelőzhetjük az egészségügyi rendszerünk összeomlását.
Akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon pl : lázas, köhög, torka fáj, orra folyik stb., akik COVID-2019 sújtott területekről érkezetek, vagy dolgoznak és akik kontaktusba kerültek olyanokkal, akik az érintett fertőzött területről érkeztek haza, ne menjenek a rendelőbe.
Telefonon kérjenek segítséget (Dr. Hajdu Gábor Telefonszám: 93-386-205 vagy 20-238-9196, Dr. Kremzner István Telefonszám: 30-247-3368)
A rendelő várójában egyszerre maximum 2 beteg tartózkodjon, felső légúti panasszal és influenzaszerű tünetekkel érkező beteg ne tartózkodjon a váróban.
Táppénzes papír, gyógyszerfelírás és bármilyen adminisztrációs ügyben rendelési időben telefonon, sms-ben vagy időpontos egyeztetéssel előre jelzés alapján kiállítják a szükséges dokumentumot, ezzel megrövidítve a várakozást. Illetve azok a betegek és hozzátartozók, akik személyesen megjelennek, a rendelő előterében elhelyezett ládába dobják be a nevüket, születési nevüket, TAJ számukat és a felíratni kért gyógyszereket tartalmazó papírt. A recepteket a háziorvosok eljuttatják a gyógyszertárba, ahol másnap ki tudják váltani.
E-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapja a háziorvos, emiatt nem kell a rendelőbe menni.
Zalakomári ESE és sportpályával kapcsolatban:
A Megyei labdarúgó mérkőzések, edzések az MLSZ döntése érdekében felfüggesztésre kerültek, az utánpótlás edzések és mérkőzések szintén leállításra kerültek. Önkormányzatunk a Műfüves pályát bizonytalan ideig bezárta, azt használni nem lehet, a sportpályát használni tilos.

Lakossági felhívás 8. - veszélyhelyzet

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ II. (DR. KREMZNER ISTVÁN)

Dr. Kremzner István háziorvos a betegek részére két hónapra való gyógyszer receptjét felírja, de kéri, hogy mindenki egyszerre csak egy havi gyógyszert váltson ki, mivel a gyógyszerkészletek korlátozottak, de folyamatosan beszerezhetők.
A gyógyszerek felírása elektronikus recepten történik, amit a gyógyszertárnak elküldenek, és ott kiválthatók. A receptek kiváltásához a TAJ szám megadása szükséges a gyógyszertárban.

Lakossági felhívás 7. - veszélyhelyzet

Járási ügysegéd ügyfélfogadása szünetel

Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető asszony megbízásából tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17. napjától kezdődően az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.

Az ügysegédi ügyfélfogadás újraindításáról a későbbiek során küldünk tájékoztatást.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Papné Szabó Mónika sk.
jegyző

Lakossági felhívás 6. - veszélyhelyzet

HÁZIORVOS TÁJÉKOZTATÓJA (DR. HAJDU GÁBOR)
Tisztelt Betegeink!
A jelenlegi világ helyzet alapján Európa lett a korona vírus epicentruma, naponta számtalan áldozatot szed a járvány, a környező országokban minden nap városok esnek karanténban.
Magyarországon még 1-2 hét előnyünk van, úgy tudjunk megfékezni a járvány terjedését, ha együttműködünk, betartjuk a kormány által hirdetett vészhelyzetben előírt, javasolt magatartást és a személyi higiéniai szabályokat.
Ha a családtagja felső légúti tünetet észlel automatikusan izolálni szükséges a tünetek súlyosságától függetlenül. Ezzel számtalan életet menthetünk meg és megelőzhetjük az egészségügyi rendszerünk összeomlását.
Akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon pl :lázas, köhög, torka fáj, orra folyik stb., akik COVID-2019 sújtott területekről érkezetek, vagy dolgoznak és akik kontaktusba kerültek olyanokkal, akik az érintett fertőzött területről érkeztek haza, kérem ne jöjjenek a rendelőbe.
Telefonon kérjenek segítséget (Telefonszám:93-386-205 vagy 20-238-9196)
A rendelő várójában egyszerre maximum 2 beteg tartózkodjon, felső légúti panasszal érkező beteg ne tartózkodjon a váróba.
Táppénzes papír, gyógyszerfelírás és bármilyen adminisztrációs ügyben telefonon, sms-ben vagy időpontos egyeztetéssel előre jelzés alapján kiállítjuk a szükséges dokumentumot, ezzel megrövidítve a várakozást. A recepteket eljuttatják a gyógyszertárba, ahol ki tudják váltani.
E-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapjuk, emiatt nem kell a rendelőbe jönni. Kérjük, hogy csak jelezzen, ha valahol valamelyik szakrendelésen vagy esetleg kórházban volt.
Előzzük meg, hogy Nálunk ne legyen tömeges megbetegedés ezáltal ne következzen be az egészségügyi rendszerünk túlterhelése.
Alapos kézmosás fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, mivel a vírus sejtmembránja zsíroldékony, ill. a koronáját egyszerű szappanos kézmosással tudjuk feloldani, így a vírus nem tud tapadni légzőrendszereinkben és ártalmatlanná válik.
Influenzaszerű tünetek esetében maradjon otthon. Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, kerüljék a csoportos összejöveteleket, találkozásokat a hétköznapi köszönési formákat mint például a puszit és az ölelkezést. Otthonát min 2 óránként szellőztesse.
Boltba gyógyszertárba családból lehetőleg egy valaki menjen, de ott tartsa be a legalább 1 méteres távolságot.
Ha valaki karanténba kerül, kérjük annak a betartását, mivel a megszegése másokra is veszélyt jelent.
Tegyünk egymásért, figyeljünk egymásra!!!
Köszönettel: Dr. Hajdu Gábor

Lakossági felhívás 5. - veszélyhelyzet

HÁZIORVOS TÁJÉKOZTATÓJA (DR. KREMZNER ISTVÁN)
Tisztelt Betegeink!
A jelenlegi világ helyzet alapján Európa lett a korona vírus epicentruma, naponta számtalan áldozatot szed a járvány, a környező országokban minden nap városok esnek karanténban.
Magyarországon még 1-2 hét előnyünk van, úgy tudjunk megfékezni a járvány terjedését, ha együttműködünk, betartjuk a kormány által hirdetett vészhelyzetben előírt, javasolt magatartást és a személyi higiéniai szabályokat.
Ha a családtagja felső légúti tünetet észlel automatikusan izolálni szükséges a tünetek súlyosságától függetlenül. Ezzel számtalan életet menthetünk meg és megelőzhetjük az egészségügyi rendszerünk összeomlását.
Akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon pl :lázas, köhög, torka fáj, orra folyik stb., akik COVID-2019 sújtott területekről érkezetek, vagy dolgoznak és akik kontaktusba kerültek olyanokkal, akik az érintett fertőzött területről érkeztek haza, kérem ne jöjjenek a rendelőbe.
Telefonon kérjenek segítséget (Telefonszám: 30-247-3368)
A rendelő várójában egyszerre maximum 2 beteg tartózkodjon, felső légúti panasszal érkező beteg ne tartózkodjon a váróba.
Táppénzes papír, gyógyszerfelírás és bármilyen adminisztrációs ügyben, rendelési időben telefonon, sms-ben vagy időpontos egyeztetéssel előre jelzés alapján kiállítjuk a szükséges dokumentumot, ezzel megrövidítve a várakozást. Illetve azok a betegek és hozzátartozók, akik személyesen megjelennek, a rendelő előterében elhelyezett ládába dobják be a nevüket, születési nevüket és TAJ számukat és a felíratni kért gyógyszereket tartalmazó papírt. A recepteket eljuttatják a gyógyszertárba, ahol másnap ki tudják váltani.
E-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapjuk, emiatt nem kell a rendelőbe jönni. Kérjük, hogy csak jelezzen, ha valahol valamelyik szakrendelésen vagy esetleg kórházban volt.
Előzzük meg, hogy Nálunk ne legyen tömeges megbetegedés ezáltal ne következzen be az egészségügyi rendszerünk túlterhelése.
Alapos kézmosás fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, mivel a vírus sejtmembránja zsíroldékony, ill. a koronáját egyszerű szappanos kézmosással tudjuk feloldani, így a vírus nem tud tapadni légzőrendszereinkben és ártalmatlanná válik.
Influenzaszerű tünetek esetében maradjon otthon. Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, kerüljék a csoportos összejöveteleket, találkozásokat a hétköznapi köszönési formákat mint például a puszit és az ölelkezést. Otthonát min. 2 óránként szellőztesse.
Boltba, gyógyszertárba családból lehetőleg egy valaki menjen, de ott tartsa be a legalább 1 méteres távolságot.
Ha valaki karanténba kerül, kérjük annak a betartását, mivel a megszegése másokra is veszélyt jelent.
Tegyünk egymásért, figyeljünk egymásra!!!
Köszönettel: Dr. Kremzner István

Lakossági felhívás 4. - veszélyhelyzet

Tisztelt Lakosság! Kedves Zalakomáriak!
Kérem szíveskedjenek figyelmesen elolvasni településünket érintő tájékoztatónkat!
Gyermekétkeztetés ügyében:
2020. március 17. keddi naptól kezdődően önkormányzatunk és a konyha kiszállítja az egyszeri étkezést a gyermekeknek, az alábbiak szerint:
A Zalakomári Általános Iskolába és az óvodába járó gyermekeknek kiszállítjuk az ételt, külön kérés nélkül!
Azok a gyermekek esetében, akik nem a település intézményeibe járnak, kérni kell az ételt az alábbi telefonszámon: 06 30/291-8426
Kérjük, hogy figyeljék az étkezés kiszállítását, tartózkodjanak otthon ebben az időszakban!
Önkormányzati hivatal ügyében:
2020. március 17-től határozatlan ideig szüneteltetjük a személyes ügyfélfogadást, egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton vagy telefonon intézzék az ügyeiket. Levelek a Hivatal előterében található ládában is elhelyezhetőek. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen.
Az óvodai ügyelettel kapcsolatban:
A Zalakomári Óvoda 2020. március 17-től ügyeletet tart azon szülők gyermekei részére, akik munkaviszonyukból adódóan nem tudnak otthon maradni a gyermekkel.
Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás:
Abban az esetben, ha Ön külföldről (Olaszország, Ausztria) érkezett haza, akkor hazajövetelét követően külföldi terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel egészségi állapotát, és önkéntesen ne hagyja el lakóotthonát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.

Lakossági felhívás 3. - veszélyhelyzet

Tisztelt Zalakomári Szülők!

Kérem, figyelmesen olvassák el a közétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatónkat!

A Zalakomári Iskolai és Óvodai bezárások ellenére a közétkeztetés lehetőségét továbbra is biztosítja az önkormányzat és a konyha!
Fontos, hogy az étkezés azok számára is biztosított, akiknek gyermeke nem a zalakomári intézményekbe jár!

Kérjük a szülőket, hogy 2020. március 16. hétfő 7:45 és 9 óra között jelezzék azok, akik továbbra is igénybe kívánják venni a közétkeztetést.
Hétfői napon:
- az óvodások esetében az óvodában lehet átvenni az ételt és hazavinni
- az iskolások esetében az iskolakonyhán lehet átvenni az ételt és hazavinni
Az ételhez szükséges dobozokat önkormányzatunk biztosítja, NEM kell a szülőnek hoznia éthordót.

A konyhával egyeztetve, 2020. március 17. keddi naptól kezdődően meg kívánjuk szervezni az ételek házhoz szállítását. Ennek a mikéntjéről hétfői napon nyújtunk bővebb felvilágosítást.

Kérjük a szülőket, hogy az alábbi telefonon jelezzék igényüket az étkezésre hétfő 7:45 és 9 óra között az alábbi telefonszámokon:
Iskolai étkezéssel kapcsolatos igény: 06 30/291-8426
Óvodai étkezéssel kapcsolatos igény: 06 30/640-1240

Csárdi Tamás polgármester

Lakossági felhívás 2. - veszélyhelyzet

Tisztelt Lakosság!

Településünkön nincs koronavírussal fertőzött beteg, de úgy gondolom, a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedésre is szükség van:
Március 16., hétfőtől a Zalakomári Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján.

Arra való tekintettel, hogy nem biztos, hogy minden család értesül a bezárásról ill. nem biztos, hogy mindenkinek sikerül gyors megoldást találni a gyermekek felügyeletére, hétfői napon befogadjuk a gyermekeket az óvodába, ügyeletet fogunk tartani.
Ez az ügyelet később is működni fog, és meghatározott rend szerint fogadják majd a gyermekeket, ha szükséges. Ennek mikéntjéről és feltételeiről az intézményvezetők adnak majd tájékoztatást a szülőknek.

Az óvodák bezárását a megelőzés céljából az intézményvezetők és a szakemberek egyöntetűen támogatták, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez a döntés sok esetben nem hozza egyszerű helyzetbe a családokat.

Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, úgy jómagam is azt kérjük, lehetőség szerint ne a nagyszülők vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre, hiszen leginkább rájuk nézve veszélyes a vírus.

Számos családban nagy segítség a gyermekek közétkeztetésének lehetősége, így ezt a továbbiakban is biztosítani fogjuk mindazoknak, akik erre rászorulnak, hasonlóan a szünidei étkeztetésekhez. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, hamarosan erről is nyújtunk tájékoztatást.

Ezek és az előttünk álló intézkedések megváltoztatják mindennapjainkat, türelmet, higgadtságot és körültekintést kérek mindenkitől.
Csárdi Tamás polgármester

Lakossági felhívás - veszélyhelyzet

Tisztelt Lakosság!
Mai napon Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, ahol az alábbi döntések születtek a koronavírus megelőzése érdekében:
Minden intézményben (hivatal, óvoda, művelődési ház, védőnői és orvosi rendelők, telephelyeink.) elrendeltük a gyakoribb takarítást és fertőtlenítést.
Az óvoda zárva tartását egyelőre nem rendeltük el, hiszen még nincs egységes kormányzati döntés. Azonban arra kérünk minden szülőt, hogy hétfői napon azok vigyék el gyermekeiket az óvodába, akik nem tudnak gondoskodni a felügyeletről. A hiányzásokat igazoltnak tekintjük. Az óvodába elvitt gyermekek esetében az óvodai dolgozók kiemelten figyelnek a rendszeres kézmosásra és kézfertőtlenítésre. A kilincseket és használati tárgyakat rendszeresen fertőtlenítjük.
A Zalakomári Művelődési Ház nagyrendezvényt mindaddig nem szervez, míg a kialakult helyzet nem rendeződik, azonban egyelőre nyitva áll, a csoportok próbái megtarthatók. Természetesen itt is kiemelt figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre.
Önkormányzati hivatalunk hétfői napon egyelőre megtartja ügyfélfogadását, azonban kérjük a lakosságot, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel a hivatalt. Telefonon rendelkezésre áll a hivatal az ügyek intézésére a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu email címen.
Szakáll Tibor az Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatja a tanulókat és szülőket, hogy az iskola hétfőtől szünetet tart, a tanulmányokkal kapcsolatos információkat jövő héten fogják közzétenni.
Az iskolai szünettel kapcsolatban kérjük a szülőket, hogy gyermekeik lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, felügyelettel!
Megkérjük a lakosságot, hogy a településen rendezett garázsvásárokat szíveskedjenek szüneteltetni, mindaddig, amíg a helyzet nem rendeződik.
Felhívom a lakosság figyelmét a továbbiakban arra, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és a betegek látogatását is mellőzzék! A távolságtartás és a kézmosás az egyik legjobb módszer a vírus terjedésével szemben.
Különösen fontos a kézmosás:
• Tüsszentés és köhögés után
• toalett használat után
• ételkészítés előtt, alatt és után
• étkezés előtt
• ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk
• ha betegeket gondozunk
• ha állatokat gondozunk/gondoztunk
• ha kezünk láthatóan piszkos
Fontos kiemelni, hogy a koronavírust érintő hírekkel kapcsolatban mindig valós információkat szerezzenek az alábbi elérhetőségeken:
Weboldal: https://koronavirus.gov.hu/
Telefon: 06 80/277-455, 06 80/277-456
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

Együttműködésüket megköszönve:
Csárdi Tamás polgármester

Fölszállott a páva döntőjében a zalakomári gyerekek!


2019. december 20-án rendezik a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt az MTVA és a Hagyományok Háza szervezésében. A döntőbe Komári Puják néven került be településünk négy tehetséges gyermeke a énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriába. Szorítsunk és szavazzunk rájuk a holnapi műsor alkalmával! Hajrá Puják!

Képviselő-testületi ülés - 2019. december 9. 17:30 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. december 9-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2.) Az önkormányzat és szervei 2020. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakarosi Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára