Nyári diákmunka az önkormányzatnál

Kedves Zalakomári Diákok!

Az előző évekhez hasonlóan Önkormányzatunk a mai napon lehetőséget kapott arra, hogy nyári diákmunkásokat foglalkoztasson egy hónapra, júliusban vagy augusztusban 5-5 fő diák részvételével.

Feltétel a nappali tagozatos tanulói jogviszony és a 16-25 év közötti életkor. A munkavégzés napi 6 óra, a munkabér bruttó 120.750 Ft/fő/hó.

Túljelentkezés esetén, tanulmányi átlag alapján tudjuk rangsorolni a diákokat.

Jelentkezni lehet az info@zalakomar.hu email címen vagy személyesen az önkormányzati hivatalban, az alábbi adatok megadásával:
Név, lakcím, TAJ szám, tanulmányi átlag az utolsó évben, valamint, hogy melyik hónapban szeretne dolgozni.

A jelentkezési határidő: 2020.06.24. szerda 12 óra

Tájékoztató a Fecskefészek Kulcsosház újranyitásával kapcsolatban

2020. június 2-tól ismét kinyitja kapuit a Fecskefészek Kulcsosház.
A COVID-19 miatt hozott, a lakosság egészségének megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok betartása minden érintett – így a vendéglátóhelyek - számára kötelező. Magyarország Kormányának döntései, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vagy az országos tisztifőorvos által kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindannyiunk érdeke és kötelessége, ennek megfelelően az alábbi intézkedések mellett kezdi meg az idei szezont a szálláshely:
1. Fokozottan ügyelünk a létesítmény tisztaságára; elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre áll vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszer, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszer és takarítószer.
2. A közösségi terek gyakran érintett felületeinek virucid fertőtlenítése naponta meg fog történni. Ugyanez igaz a háttérben a munkavállalók által használt tereknél is.
3. Virucid kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a vendégterekben is, és a munkavállalóknak is.
4. Megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában, így erre felhívjuk vendégink figyelmét.

5. A vendéggel érintkező munkatársak számára maszkot és kesztyűt biztosítunk.
6. Vendégek megfelelő tájékoztatásáról gondoskodunk.
7. Ha bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk, azonnal jelezzük az illetékes hatóságnak, személynek.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében: 06-80-277-455 vagy 06-80- 277-456.

Óvodai nyitás - 2020. május 25

Tisztelt Szülők!

A kormány döntése értelmében a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 2020. május 25-től (hétfőtől) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik. Kérjük, csak egészséges gyermeket vigyenek be az intézménybe, és erről töltsék ki érkezéskor a szülői nyilatkozatot. Az újranyitástól a gyermek hiányzását igazolni szükséges.
Azoknak az óvodás gyermekeknek, akik részt vesznek 2020. május 25-től (hétfőtől) az óvodai ellátásban, a gyermekétkeztetést az intézményben biztosítjuk. Az otthon maradó óvodás gyermekek részére hétfői naptól az ebédet, tízórait és uzsonnát nem szállítjuk ki, mivel a rendkívüli szünet már nem áll fenn, az óvoda normál működés keretei között tart nyitva.

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:
- az anyakönyvi engedélyezésre,
- a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
- fakivágási engedélyekre,
- óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
- adóigazgatási eljárásra,
- a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:
- kereskedelmi működési engedély,
- telepengedély,
- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,
- jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg.
Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján
megtett bejelentés is.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. Kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@zalakomar.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Papné Szabó Mónika,
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Koronavírusos beteg településünkön.

Tisztelt Lakosság!

Sajnos, de ahogy várható volt, Zalakomárban is megjelent a koronavírus.
A mai napon bebizonyosodott, hogy településünkön is van koronavírussal fertőzött lakosunk. A személy, tünetmentes és hatósági karanténban van, melyet a Rendőrség fokozottan ellenőriz. Emellett utasítottam a Mezőőrséget, hogy ők is rendszeresen ellenőrizzék az otthon tartózkodást, valamint kértem a polgárőrség segítségét is.
Nyomatékosan kérek minden zalakomári lakost, hogy őrizze meg nyugalmát és tartsa be a kormány által hozott szabályokat!
- csökkentsük az egymással való érintkezések számát
- tartsuk be az egymástól való minimum 1,5 méteres távolságot
- boltokba, üzletekbe, gyógyszertárba, orvosi rendelőkbe, benzinkútra, vendéglátóhelyekre stb. kizárólag maszkot használva lépjünk
- ha tehetjük maradjunk otthon
A játszóteret és a sportpályát továbbra is tilos használni, azok átmenetileg le vannak zárva!
Most nagyon fontos, hogy vigyázzunk egymásra és összefogjunk!
Csárdi Tamás polgármester

Korlátozások 2020.04.25-26

Tisztelt Zalakomáriak!

A kormány immár harmadik alkalommal adja meg a lehetőséget a polgármestereknek, hogy az országos korlátozásoknál szigorúbb szabályokat vezessenek be hétvégére.
Köszönöm az eddigi együttműködést, a lakosság nagyobb része elfogadta, hogy jelen helyzetben szigorúbb szabályok szerint kell élnünk. Bízom benne, hogy ezt a fegyelmezett magatartást továbbra is tanúsítja a lakosság.
Az előző két hétvége tapasztalatait egyeztettem a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel és az alábbi szigorításokat rendelem el, 2020. április 25. (szombat) 0:00 órától 2020. április 26 (vasárnap) 24:00 óráig:
1. A legfontosabb alapelv, hogy a településünk mindenfajta csoportosulást kerülni kell, közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 5 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.
2. Az élelmiszerboltok, dohányboltok és vendéglátó egységek előtt kizárólag az üzletbe várakozók tartózkodhatnak, lehetőség szerint ott is meg kell tartani az 5 méteres távolságot.
3. Az élelmiszerboltokba, dohányboltokba és vendéglátó egységekbe belépni kizárólag az arc eltakarásával, maszk, sál vagy kendő viselésével lehetséges. A célunk, hogy megelőzzük a járvány terjedését. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy zárt térben veszélyes lehet, ha nem takarjuk el az arcunkat.
4. A közterületen történő szeszesital fogyasztás továbbra is szigorúan tilos!
5. A csoportosulás elkerülése érdekében – az egy háztartásban élők kivételével - nem tartható családi rendezvény.
Rendeletünk ez alkalommal a közterület használatát nem korlátozza szigorúbban, mint a Kormány általi kijárási korlátozás, bízva a lakosság fegyelmezettségében. Kérek azonban mindenkit, hogy csak indokolt esetben hagyják el otthonukat! A vírus egyelőre nem érte el településünket és mindannyiunk elővigyázatossága szükséges ahhoz, hogy ez így is maradjon, mindenki továbbra is biztonságban lehessen. Fontos, hogy ezek az intézkedések mindannyiunk érdekét szolgálják!
Bízom benne, hogy fegyelmezett magatartást tanúsítva a következő heti hosszú hétvégének is hasonló korlátozások elegendőnek bizonyulnak.
Köszönöm az együttműködést!
Vigyázzunk egymásra!
Csárdi Tamás polgármester

Korlátozások 2020.04.18-19

Tisztelt Zalakomáriak!
A kormány ismételten megadta a polgármestereknek a jogot, az ezzel járó felelősséggel, hogy a 2020. április 18-19.-ei hétvégére is szigorításokat rendelhessenek el az általuk vezetett településekre. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kérése, hogy a települések polgármesterei éljenek a kormány adta plusz szigorításokkal.
Ezért a holnapi naptól április 18. (szombat) 0:00 órától április 19-én (vasárnap) 24:00 óráig a közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további – szigorításokat rendeltem el!
Köszönöm az eddigi együttműködést, az előző hétvégén sokan elfogadták azt, hogy jelen helyzetben szigorúbb szabályok szerint éljünk. Nekik köszönöm az együttműködést. Sajnos, vannak azonban akik nem akarják elfogadni, hogy életünkben most egy olyan időszak van, amikor mindennél fontosabb, hogy megvédjük magunkat, megvédjük egymást, hiszen a legfontosabb az ember élete. Véleményem szerint nem szabad abba a hitbe ringatnunk magunkat, hogy környékünket elkerülheti a vírus. Ezért nyomatékosan kérem, hogy mindenki tartsa be a szabályokat!
Szabályozásunk fő célja, hogy mindenfajta csoportosulást kerülni kell!
1. A legfontosabb alapelv, hogy a vasárnap éjfélig tartó időszakban Zalakomárban a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.
2. Engedélyezett a munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség ellátása, az egészségügyi ellátás, állatok esetében a sürgősségi orvosi ellátás igénybevétele.
3. Alapos indoknak minősül a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
4. Ellátási szempontból településünkön csak az élelmiszerboltok, dohányboltok, a benzinkút, vendéglátó egységek kizárólag étel elszállítása céljából kereshetőek fel! A boltok előtti várakozáskor is meg kell tartani a megfelelő távolságot egymástól.
5. Háziállatot sétáltatni kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 300 méteres körzeten belül, maximum 30 perc időtartamban lehet.
6. Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.
A rendelet betartatásában a rendőrség és a polgárőrség közreműködését kértem.
Tudom, hogy ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz. Köszönöm az eddigi együttműködést, továbbra is a szabályok betartását kérem mindenkitől! Nem azért, mert rendeletben van, és nem azért, mert be nem tartásuk szankcióval jár, hanem mert most ez mindenki érdeke. Ha valaki ezeket a szabályokat nem tarja be, az nem a polgármestert, a kormányt, a rendőrt, hanem elsősorban saját magát csapja be.
Zalakomár polgármestereként számítok Önökre!
Vigyázzunk egymásra!

Korlátozások a Húsvéti Ünnepek alatt!

Tisztelt Zalakomáriak!
A kormány meghosszabbította a kijárási korlátozásokat. Megadta egyben a polgármestereknek a jogot, az ezzel járó felelősséggel, hogy a húsvéti időszakra szigorításokat rendelhessenek el az általuk vezetett településekre.
Ezért a holnapi naptól (április 12. vasárnap) 5:00 órától április 13-án (hétfőn) 24:00 óráig a közterület használatára vonatkozó – az állami szabályokhoz képest további – szigorításokat rendeltem el!
Ezen intézkedések megalkotásakor az elmúlt napokban országosan sajnos gyorsan emelkedő betegszámot, valamint az alábbi szempontokat vettem figyelembe:
1. A legfontosabb az ember – a járványhelyzetben pedig az ember életének és egészségének védelme.
2. Kiemelkedően fontos a járvány lassítása, az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése. Ennek a küzdelemnek az eredményessége érdekében álláspontom szerint szigorításokra van szükség.
3. Az emberek többsége elfogadja és támogatja a szigorúbb szabályozást. Az emberek jelentős része hetek óta betartja azokat a kéréseket, szabályokat, amelyeknek a lényege, hogy aki teheti, maradjon otthon. Köszönöm az együttműködést idősnek és fiatalnak egyaránt.
4. Ebben az időszakban is sok mindent lehet csinálni, amivel az egyén sem magát, sem másokat nem veszélyeztet, ezért a szigorítás nem lehet öncélú, hanem észszerűnek kell lennie.
5. Ebben a mostani időszakban mindenkinek arra érdemes koncentrálnia, ami valóban nélkülözhetetlen. Természetesen ez kiterjed különösképpen a munkába járásra, hiszen a munkahelyek megvédése egyben kiemelkedően fontos társadalmi és szociális cél is kell, hogy legyen.
A szabályozás fő célja, hogy mindenfajta csoportosulást kerülni kell!
Ezen alapelvek figyelembevételével, a képviselő-testület támogató véleményének meghallgatása után, Nagykanizsa Rendőrkapitányával egyetértésben a mai nappal az alábbi rendelkezéseket hoztam:
1. A legfontosabb alapelv, hogy a hétfőn éjfélig tartó időszakban Zalakomárban a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell.
2. Engedélyezett a munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség ellátása, az egészségügyi ellátás, állatok esetében a sürgősségi orvosi ellátás igénybevétele.
3. Alapos indoknak minősül a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
4. Ellátási szempontból csak az élelmiszerboltok, dohányboltok, a benzinkút kereshetőek fel! Kérem ennek a szabálynak a figyelembe vételét a következő napok nyitva tartása tekintetében minden egyéb kereskedelmi és szolgáltató egységtől.
5. Háziállatot sétáltatni kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 300 méteres körzeten belül, maximum 30 perc időtartamban lehet.
6. Közterületen – az egy háztartásban élők kivételével – kizárólag egyedül, más személytől legalább 10 méteres távolságot tartva lehet tartózkodni.
A rendelet szabályainak be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, ami 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal szankcionálható. A célunk nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás, valamint egészségünk védelme érdekében a szabályok betartása és betartatása.
A rendelet betartatásában a rendőrség és a polgárőrség közreműködését kértem.
Tudom, hogy ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz. Különösen igaz ez az idős emberekre és a fiatalokra. Tudom, hogy a Húsvét kiemelkedő hitéleti időszak, tudom, hogy családi ünnep is, tudom, hogy gyönyörű tavaszi idő van, de semmi sem lehet fontosabb most a védekezésnél, az emberi élet mentésénél és az egészség megőrzésénél. Ezért a szabályok betartását kérem mindenkitől! Nem azért, mert rendeletben van, és nem azért, mert be nem tartásuk szankcióval jár, hanem mert most ez mindenki érdeke. Ha valaki ezeket a szabályokat nem tarja be, az nem a polgármestert, a kormányt, a rendőrt, hanem elősorban saját magát csapja be.

Zalakomár polgármestereként számítok Önökre!
Áldott Húsvétot kívánok! Vigyázzunk egymásra!
Csárdi Tamás polgármester

Somssich Antal Általános Iskola Iskolai beíratásáról szóló tájékoztató

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok
a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
 állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket
beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon, intézményünk, valamint a Nagykanizsai Tankerületi Központ honlapján találja meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik
gyermeküket:
 olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.
 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2
kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.
1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.
* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás
folyamatának ügyintézésére Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség 2020. április 28-tól 2020. április 29-ig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Óvodai beíratás - hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás módja:

Az Oktatási Hivatal elnöke Dr. Gloviczki Zoltán által kiküldött levelében tájékoztat a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
Kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójával egyeztetve 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020.08.31-ig 3. életévüket betöltik.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első óvodai nevelésének napján történik.
A szülőket írásban értesítjük gyermekük óvodai felvételéről.

Varga Zoltánné óvodavezető

Lakossági felhívás 10. - veszélyhelyzet

Védőnői ellátás- tájékoztató
Kedves Szülők!
Jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a védőnői ellátás is módosul. Mindannyiunk érdeke a vírus megfékezése, ezért a személyes kapcsolattartás minimalizálására van szükség. Szeretnék megkérni minden kedves Szülőt, hogy csak előzetes egyeztetés esetén jöjjön tanácsadásra. A váróban egyszerre csak egy ember tartózkodhat, jó idő esetén a többiek kint várakozzanak, lehetőleg egymástól 2 méteres távolságot tartva. A tanácsadóba továbbra is csak egészséges gyermek jöhet, erre most fokozott figyelmet fordítunk, továbbá csak egy kísérővel jelenjen meg. Felső légúti panasszal senki ne keresse fel személyesen a tanácsadót.
A csecsemő tanácsadások a megszokott módon zajlanak, de a fent leírt szabályok betartásával és csak a kötelező védőoltásokat adjuk be, egyéb státuszvizsgálatok halasztódnak.
Védőoltási kötelezettség esetén a mérések a házi gyermekorvosi tanácsadáson történnek meg a kettős megjelenés elkerülése érdekében.
Kérés, hogy csak a legszükségesebb esetben, akkor is előzetes bejelentkezés alapján keressenek a 30/430-6450 telefonon, messengeren, facebookon. Minden szükséges segítséget megadok.
Megértésüket köszönjük!
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra!
Köszönettel: Tomai Helga

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat - tájékoztató
A koronavírussal kapcsolatban kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálata megváltozott rendben tartja ügyfélfogadását.
Kérünk mindenkit, hogy csak nagyon indokolt esetben keresse fel személyesen családsegítő munkatársunkat ügyfélfogadási időben. Lehetőség szerint csak egy személy látogasson a felmerülő problémájával a családsegítő irodába. A folyosón várakozók száma maximum 2 fő lehet.
Minden más esetben a 93/386-017/22 -es telefonszámon kaphat tájékoztatást.
Családlátogatásra csak rendkívüli helyzetben kerül sor.
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat

Lakossági tájékoztató- testületi ülés elmarad!
Hivatkozva a veszélyhelyzetre és katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2020. március 30-ára tervezett munkaterv szerinti soron következő képviselő-testületi ülés elmarad. A tervezett napirendi pontok megtárgyalását későbbre halasszuk.
Csárdi Tamás polgármester

Lakossági felhívás 9. - veszélyhelyzet - összefoglaló

Lakossági Tájékoztató Veszélyhelyzetben!

Tisztelt Lakosság! Kérem figyelmesen olvassák végig lakossági tájékoztatónkat, mely Zalakomár településre vonatkozik. Mindannyiunk érdekében az alábbi helyi és kormányzati döntések születtek:
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatban:
Önkormányzatunk és a konyha közösen megszervezte a zalakomári gyermekek közétkeztetését az alábbi formában:
Azok a gyermekek, akik a helyi iskolába és óvodába járnak, külön kérés nélkül házhoz szállítva megkapják az egyszeri ételt hétköznaponként.
Azok a gyermekek, akik zalakomári lakosok és nem a helyi intézményekbe járnak, azoknak kérniük kell a közétkeztetést gyermekei után az alábbi telefonszámon: 06 30/291-8426 Az étkezést csak egy alkalommal kell kérni, utána az ellátás folyamatos!
Zalakomári Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban:
2020. március 17-től határozatlan ideig szüneteltetjük a személyes ügyfélfogadást, egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton vagy telefonon intézzék az ügyeiket. Levelek a Hivatal előterében található ládában is elhelyezhetőek. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen.
Zalakomári Művelődési Házzal kapcsolatban:
A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 5.§-a értelmében a Zalakomári Művelődési Ház nem látogatható, így azt bezártuk, a próbák, rendezvények bizonytalan ideig nem kerülnek megtartásra.
Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás:
Abban az esetben, ha Ön külföldről (Olaszország, Ausztria) érkezett haza, akkor hazajövetelét követően külföldi terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel egészségi állapotát, és önkéntesen ne hagyja el lakóotthonát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.
Járási ügysegéddel kapcsolatban:
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető asszony a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17. napjától kezdődően az ügysegédi ügyfélfogadást átmenetileg szünetelteti.
Háziorvosok rendelésével kapcsolatban:
Ha a családtagja felső légúti tünetet észlel automatikusan izolálni szükséges a tünetek súlyosságától függetlenül. Ezzel számtalan életet menthetünk meg és megelőzhetjük az egészségügyi rendszerünk összeomlását.
Akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon pl : lázas, köhög, torka fáj, orra folyik stb., akik COVID-2019 sújtott területekről érkezetek, vagy dolgoznak és akik kontaktusba kerültek olyanokkal, akik az érintett fertőzött területről érkeztek haza, ne menjenek a rendelőbe.
Telefonon kérjenek segítséget (Dr. Hajdu Gábor Telefonszám: 93-386-205 vagy 20-238-9196, Dr. Kremzner István Telefonszám: 30-247-3368)
A rendelő várójában egyszerre maximum 2 beteg tartózkodjon, felső légúti panasszal és influenzaszerű tünetekkel érkező beteg ne tartózkodjon a váróban.
Táppénzes papír, gyógyszerfelírás és bármilyen adminisztrációs ügyben rendelési időben telefonon, sms-ben vagy időpontos egyeztetéssel előre jelzés alapján kiállítják a szükséges dokumentumot, ezzel megrövidítve a várakozást. Illetve azok a betegek és hozzátartozók, akik személyesen megjelennek, a rendelő előterében elhelyezett ládába dobják be a nevüket, születési nevüket, TAJ számukat és a felíratni kért gyógyszereket tartalmazó papírt. A recepteket a háziorvosok eljuttatják a gyógyszertárba, ahol másnap ki tudják váltani.
E-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapja a háziorvos, emiatt nem kell a rendelőbe menni.
Zalakomári ESE és sportpályával kapcsolatban:
A Megyei labdarúgó mérkőzések, edzések az MLSZ döntése érdekében felfüggesztésre kerültek, az utánpótlás edzések és mérkőzések szintén leállításra kerültek. Önkormányzatunk a Műfüves pályát bizonytalan ideig bezárta, azt használni nem lehet, a sportpályát használni tilos.

Lakossági felhívás 8. - veszélyhelyzet

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ II. (DR. KREMZNER ISTVÁN)

Dr. Kremzner István háziorvos a betegek részére két hónapra való gyógyszer receptjét felírja, de kéri, hogy mindenki egyszerre csak egy havi gyógyszert váltson ki, mivel a gyógyszerkészletek korlátozottak, de folyamatosan beszerezhetők.
A gyógyszerek felírása elektronikus recepten történik, amit a gyógyszertárnak elküldenek, és ott kiválthatók. A receptek kiváltásához a TAJ szám megadása szükséges a gyógyszertárban.

Lakossági felhívás 7. - veszélyhelyzet

Járási ügysegéd ügyfélfogadása szünetel

Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető asszony megbízásából tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17. napjától kezdődően az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.

Az ügysegédi ügyfélfogadás újraindításáról a későbbiek során küldünk tájékoztatást.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Papné Szabó Mónika sk.
jegyző

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára