Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda vezetője: Varga Zoltánné
Címe: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 17.
Telefon: 93/386-206
Email: ovoda@zalakomar.hu

Zalakomár község Zala – Somogy megye határában elterülő település.1969-ig a község két község részből állt – Kiskomárom és Komárváros néven. Mindkét községrész önálló óvodával rendelkezett 2000. január 23-ig. 2000 január 24-én átadásra került egy új, korszerű, 6 csoportos óvoda, amely a falu középpontjában épült.

Az óvoda 6 csoportjában homogén kis, középső és nagycsoport működik, amelyből egy felzárkóztató csoportként végzi a munkáját.
Az intézmény személyi és tárgyi ellátottsága jó. 11 óvodapedagógus, 5 dajka és 1 konyhai dolgozó dolgozik az intézménynél. A dolgozók valamennyien rendelkeznek a munkájuk végzéséhez szükséges szakmai képesítéssel.

Az óvoda „Együtt az úton … „ címmel saját készítésű nevelési programmal dolgozik, melynek nevelési célja olyan képességek fejlesztése, amely tiszteletben tartja a gyermek egyéniségét, érdeklődsét, személyiségének természetes fejlődését. Olyan kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése, akik környezetükben jól eligazodnak és az együtt elért eredmények megalapozzák iskolai nevelésüket. Fontosnak tartjuk a másság elfogadását, ugyanis magas az óvodánkban a hátrányos helyzetű cigány gyermekek száma.

Nevelőtestületünk határozott törekvése, hogy óvodánk az önfeledt játszás, mozgás otthona legyen. Nyugalmat, biztonságot sugárzó hely, ahol a gyermek szeretetre, megértésre, harmóniára, segítő szándékú, gyermek-centrikus felnőttekre talál. Programunk része a hátrányos helyzetű cigány gyermekek felzárkóztató nevelése, iskolai életmódra való felkészítése.

Alternatív lehetőségként biztosítjuk a gyermekek és szüleik részére heti rendszerességgel a következő foglalkozásokat: logopédia, zene-ovi, ügyes kezek foglalkozás, német nyelvi képzés, fiú foci.