Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tagok:

Csárdi Tamás (polgármester)
Telefon: 00 (36 93) 386-017 21-es mellék
E-mail: polgarmester@zalakomar.hu

Marton Józsefné (alpolgármester)
E-mail: marton.jozsefne@zalakomar.hu

Csizmadia László
E-mail: csizmadia.laszlo@zalakomar.hu

Hajmásiné Török Gyöngyi
E-mail: htorok.gyongyi@zalakomar.hu

Hatos Tibor
E-mail: hatos.tibor@zalakomar.hu

Nagy Gábor
E-mail: nagy.gabor@zalakomar.hu

Tóth-Pajor Szabolcs
E-mail: tothpajor.szabolcs@zalakomar.hu

A Képviselő-testület létszáma: 6 fő

A Képviselő-testületi napirendek, előterjesztések, jegyzőkönyvek elérhetőek itt.