Támogatás az első nyelvvizsga megszerzéséhez

<< Visszatérés az összes ügyhöz

Ügyintéző Borsos-Kovács Szilvia
Ügyfélfogadás Hétfő 9-12-ig, Szerda 13-17-ig, Péntek 9-12-ig
Elérhetőségek

Telefon: (00 36)(93)386-017

Fax: (00 36)(93)386-037

Email: gyamugy@zalakomar.hu

Rövid leírás Zalakomár Nagyközség Önkormányzata támogatja az alapfokú, a középfokú- és a felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók nyelvvizsgái megszerzését.
Bővebb leírás A támogatásra jogosult minden olyan, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27. § (1) bekezdés szerinti nappali rendszerű iskolai oktatásban valamint felsőoktatási intézményben- nappali vagy levelező tagozaton- tanulmányokat folytató, a támogatási kérelem alapjául szolgáló nyelvvizsga megszerzésekor a huszonötödik életévét be nem töltött tanuló, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve Zalakomár közigazgatási területén van az érvényes lakó vagy tartózkodási helye, és alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Az Önkormányzat a tanulók sikeres (közép- vagy felsőfokú) komplex nyelvvizsgáinak megszerzését támogatja, ha a tanuló élő idegen nyelvből tesz államilag elismert nyelvvizsgát. A megfogalmazott feltételek teljesülése esetén az Önkormányzat tanulónként és sikeres vizsgánként a vizsgadíj összegének 50%-át, de legfeljebb 20.000.- Ft-ot számla ellenében, utólagosan megtéríti. A támogatási kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság évente két alkalommal bírálja el, minden év május 31-ei és november 30-ai határidővel. A kérelmeket legkésőbb április 20-ig, illetve október 15-ig kell benyújtani a Hivatalhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, b) a nyelvvizsga díjának befizetését igazoló számlát, c) a tanulói jogviszony igazolására szolgáló dokumentumot, d) a vizsgázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolatát, e) a szülő(k), gondviselő(k) rendszeres jövedelmét igazoló jövedelemigazolást, kereseti kimutatást.
Letölthető dokumentumok Első nyelvvizsga támogatása iránti kérelem