Képviselő testületi - 2018. november 26.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2018. november 26-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.)A mezei őrszolgálatról szóló 17/2008. (XI.19. ) önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.)A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/3. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

3.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.