Képviselő testületi - 2017. május 29.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. május 29-én (hétfő) 16:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat), a pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.)Óvodavezetői pályázat véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor családsegítő munkatárs

4.) Beszámoló a 2016. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

6.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) „Zalakomár Díszpolgára” cím, valamint „Zalakomárért” kitüntető díj adományozásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.)Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1.) Zalakomár Hunyadi u. 7/2. szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírására beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.