Suli sporthírek

Tollaslabda diákolimpia országos döntő (Kiskunfélegyháza)
II. kcs. (3-4.o.): 2. Losonczi Lilla
IV. kcs. (7-8.o.): 7. Szőke Kinga

Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)
II. kcs. (3-4.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, Neubauer Kevin, Neubauer Antal, Horváth Tivadar, Tirászi Márk, Lakatos László, Kérges Zsolt, Sárközi Nikolász, Tinó Ronald, Kovács Zsolt, Hörcsöki Márk)

Mezei futó diákolimpia országos döntő (Gödöllő)
III. kcs. (5-6.o.): 16. Szőke Renátó (221 induló)

Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg)
III. kcs. (5-7.o.): 800m futás: 1. Horváth István
Távolugrás: 1. Horváth István
IV. kcs. (8-9.o.): 1500m futás: 1. Sárközi Barbara
Magasugrás: 1. Sárközi Barbara
Súlylökés: 1. Sárközi Barbara
V. kcs. (10-12.o.): 1500m futás: 1. Bogdán Melinda
Magasugrás: 2. Bogdán Melinda

Tájfutó diákolimpia megyei döntő (Csöde)
I-II. kcs. (1-4.o.): 1. Losonczi Lilla
3. Szőke Csenge
8. Balázs Fanni

Képviselő-testületi ülés - 2013. április 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. április 29-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

Nyílt ülés:
1. Beszámoló a község közbiztonságáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Tóth Árpád őrsparancsnok

2. Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Takács László, Bognár János, Szépfalusi István mezőőrök

3. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagyné Bertalan Ágnes, Kanizsai József közterület-felügyelők

4. A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megfelelően a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1995. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetés módosítás külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

6. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi zárszámadása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi beszámoló külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

7. Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

8. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi koncepciója külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11. Zalakomár- Balatonmagyaród községek Háziorvosi és Fogorvosi Alapellátást Fenntartó Társulásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

12. A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

14. Hulladékgazdálkodás közszolgáltatási feladatellátásra közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértő megbízása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

16. A temetőbe halott hűtő és urnafal vásárlása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

17. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

18. Zalakaros Város rendezési tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

19. Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1. A Hunyadi 7/1. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lezárult a 2013. évi LEADER pályázati kör előkészítése

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a rendelkezésre álló EMVA LEADER forrásából több, mint 297 millió Ft-ra vállalhat kötelezettséget. A minisztérium iránymutatása alapján április 15-én zárult a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, melynek keretében 6 intézkedésbe rendezték a pályázati kereteket.

A 2013. május közepétől induló pályázati körben előnyt élveznek a gazdaságfejlesztésre vonatkozó beruházások. Az egyesület elsősorban a térségi turisztikai attrakciókat, a helyi termék előállítást és a mikrovállalkozások együttműködését kívánja erősíteni.

Nonprofit szervezetek turisztikai célt is szolgáló szabadtéri helyszínek, közösségi terek, információs rendszerek és közbiztonsági fejlesztésekre nyújthatnak be pályázatokat. A pályázati lehetőségekről érdeklődjön az egyesület munkaszervezeténél.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2013. április 2-től április 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatalának Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Tilos az ebeket szabadon engedni, a szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Részletek itt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata 2013 és LEADER pályázati kör

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMVP Irányító Hatósága elrendelte a jelenleg érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát a gazdasági és társadalmi változások függvényében.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő fejlesztéshez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.

További információ itt található!

Képviselő-testületi ülés - 2013. március 25.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. március 25-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Mihalics Tibor háziorvos, Dr. Pataky György fogorvos, Csepella Judit védőnő

3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jövőbeni ellátásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda nyári leállásáról tájékoztatás
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. Lakásügyben benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása

A SZABADTÉRI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BATARTÁSÁRA:

1) Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105- ös segélyhívó számon.

2) A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét.

3) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.

4) A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni.

5) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére.
Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

Zalakarosi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Zalakarosi Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

2013. március 18. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. március 21. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

2013. május 6. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. május 9. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

2013. május 13. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. május 16. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

2013. június 24. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. június 27. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

Képviselő-testületi ülés - 2013. február 13. - 17 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. február 13-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, polgármesteri beszámoló
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

3.) 2013. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4.) A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása, az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006. (V.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Rendelet alkotása a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Óvodai beiratkozások időpontjainak meghatározása
Előadó: Varga Miklós polgármester, intézményvezető

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Zala Volán menetrend változása 2013.04.01-től

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a menetrend változásokkal kapcsolatban észrevételt lehet tenni a Hivatalban személyesen vagy e-mailben az alábbi címen: info@zalakomar.hu, 2013.02.12-ig!

6222 ZALAEGERSZEG – BAK/NAGYKAPORNAK – PACSA – ZALAKAROS - GALAMBOK regionális autóbuszvonalon
830 sz. járat Munkanapi járat Galambok – Zalakomár, vá. között leáll, további menetrendje változatlan: Zalakomár, vá. 5.20, Zalakaros 5.35, Pacsa 6.15, Zalaegerszeg 7.00
825 sz. járat Iskolai előadási napi járat Balatonmagyaród betérés nélkül közlekedik: Zalaegerszeg ▲14.40, Pacsa ▲15.30, Zalakaros ▲16.45, Zalakomár, vá.▲17.00

6405 NAGYKANIZSA – GALAMBOK – ZALAKOMÁR - ZALAKAROS
regionális autóbuszvonalon
349 sz. járat Iskolai előadási napi járat leszállók esetén Nagybakónak betéréssel közlekedik: Nagykanizsa ▲18.25, Nagybakónak ▲18.48, Galambok ▲19.09, Zalakaros ▲19.15, Zalakomár ▲19.35
549 sz. járat Tanszüneti munkanapi járat leszállók jelentkezése esetén Nagybakónak betéréssel közlekedik: Nagykanizsa 19.05, Nagybakónak 19.28, Galambok 19.49, Zalakaros 19.55, Zalakomár 20.15
390 sz. járat (Zalakomár, vá. 4.59, Galambok 5.09) munkanapi járat leáll.

6419 NAGYKANIZSA – ZALAKOMÁR - BALATONMAGYARÓD regionális autóbuszvonalon
345 sz. járat Munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat csak iskolai előadási napokon közlekedik: Nagykanizsa ▲13.10, Zalakaros ▲13.35, Zalakomár ▲13.55, Balatonmagyaród ▲14.07. Egyéb napokon az 1183, 1793, 6405 és 6419 vonalakon közlekedő járatok biztosítanak eljutást az egyes települések között.
246 sz. járat Munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat csak iskolai előadási napokon közlekedik: Balatonmagyaród ▲14.08, Zalakaros ▲14.40, Nagykanizsa ▲15.05. Egyéb napokon a 6419 vonalon közlekedő további járatok biztosítanak eljutást.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára